Terug naar zoekresultaten

Verpleegkundige WZC De Zathe

OCMW Nieuwpoort Nieuwpoort
25/09/2023 Functie types: Verpleegkundige, Zorg Regio's: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Voor WZC De Zathe gaan we op zoek naar gemotiveerde verpleegkundigen. 

Hoofddoel van de Functie

De verpleegkundige staat onder leiding van de hoofdverpleegkundige van de afdeling en werkt nauw samen met alle andere disciplines binnen het WZC.

In eerste instantie staat de verpleegkundige in voor de verpleegkundige activiteiten en handelingen.
Daarnaast zorgt de verpleegkundigen ervoor om, samen met het team, een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners te creëren door zorg en aandacht te geven aan het leven en wonen binnen het woonzorgcentrum en het aanbieden van de passende zorgen.
De verpleegkundige zal de bewoner als individueel mens én in relatie met zijn familie tot zijn recht laten komen.
De autonomie van de bewoner wordt maximaal gestimuleerd in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.
Hij zal doelgericht, systematisch en procesmatig zijn bijdrage leveren in de verpleeg – en verzorgingsgroep van de afdeling.
Niet enkel door zijn handelen, maar ook door zijn “zijn” zal de verpleegkundige betekenis geven aan elke individuele zorgvrager.

> Voor een uitgebreide functieomschrijving verwijzen we graag naar de inlichtingenbundel in bijlage.

Profiel

Gevraagde competenties

 • Dynamisch
 • Bewonersgericht
 • Professioneel
 • Inlevingsvermogen
 • Flexibel
 • Samenwerken
 • Zelfstandig werken
 • Communiceren
 • VTO

> Voor een meer informatie verwijzen we graag naar de inlichtingenbundel in bijlage.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen):

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen  van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;
 • Onderdaan zijn van één van de volgende landen: België, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat;
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • Slagen voor een selectieprocedure, welke resulteert in een bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores.

Diplomavereisten:

 • A1 verpleegkundige of bachelor verpleegkundige; houder zijn van een bachelordiploma verpleegkundige of een diploma van gegradueerd verpleegkundige (=oude benaming) of hiermee gelijkgesteld.
 • A2 verpleegkundige of gegradueerde verpleegkundige: houder zijn van het diploma hoger secundair technisch onderwijs verpleging finaliteit gebrevetteerd verpleegkundige of gegradueerd verpleegkundige of hiermee gelijkgesteld.

Aanbod

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de IFIC salarisschaal 14 (bachelor) of 14B (gegradueerde).

Als lid van het verzorgend en verplegend personeel krijg je 11% extra vergoeding als je buitengewone prestaties levert. Je moet dan in 1 maand 2 van de volgende 3 prestaties leveren:

 • Nachtdienst
 • Werken op zon- en feestdagen
 • Wisselende uren of onderbroken dienst

Bovenop de 11% voor bijzondere prestaties, krijgt het verzorgend personeel nog een zaterdag-zondag-feestdagvergoeding per uur uitbetaald. Die bedraagt 1,724€ per gewerkt uur. Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met de nachtvergoeding.

De zorgkundigen & verpleegkundigen worden beschouwd als knelpuntberoepen bij het O.C.M.W.  Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van 18 jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.
Diensten gepresteerd bij een overheid tellen onbeperkt mee voor de periodieke salarisverhogingen.

Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques van 7,5 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot fietslease
 • Fietsvergoeding van 0,27 EUR per km
 • Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer
 • Ruime opleidingsmogelijkheden
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas
 • vakantie: 26 dagen op jaarbasis
 • Arbeidsduurvermindering 45+, 50+ en 55+ (voor elke leeftijd 12 dagen van 8u op jaarbasis bij voltijdse prestaties)
 • Extra verlof bij dienstanciënniteit: 5 jaar ononderbroken anciënniteit: 1 dag; 15 jaar ononderbroken anciënniteit: 1 dag; 25 jaar ononderbroken anciënniteit: 1 dag.

En wat nog meer ...

 • Een uitgebreid aanbod van functiegerichte opleidingen en on-the-job-trainingen.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie met glijtijden, kansen tot telewerk en aandacht voor de work-life balance.
 • Een gevarieerd aanbod van personeelsactiviteiten en teambuilding om je collega’s beter te leren kennen.

Contact

Voor meer informatie over de functie en de selectieprocedure verwijzen we graag naar de inlichtingenbundel in bijlage. 
Wenst u bijkomende informatie? Neem gerust contact op met de personeelsdienst via mail naar personeelsdienst@nieuwpoort.be.

Solliciteer nu