Terug naar zoekresultaten

maatschappelijk werker

stad Vilvoorde Vilvoorde
31/01/2024 Functie types: Maatschappelijk werk Regio's: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doet het Sociaal Huis?

Het Sociaal Huis heeft als missie elke Vilvoordenaar te laten meetellen en dit vanuit een unieke positie:

  • Het kent leeflonen en andere rechten toe
  • Het levert maatwerk op verschillende levensdomeinen: werk, sociaal netwerk, gezondheid, wonen …
  • Het zoekt structurele oplossingen voor lokale tekorten en leemtes op het vlak van armoedebestrijding
  • Het werkt samen met andere stadsdiensten en andere sociale organisaties (CAW, mutualiteiten, pensioendienst, huurdersbond, lokale verenigingen …)

Wij zoeken:

Een enthousiaste maatschappelijk werker voor de sociale dienst. De sociale dienst biedt individuele hulpverlening aan op verschillende terreinen: tewerkstelling, opleiding, schuldhulpverlening, gezinsondersteuning, administratieve ondersteuning, psychosociale begeleiding … .

Jij kan:

  • Écht luisteren naar cliënten en noden omzetten in concrete acties
  • Administratieve processen nauwgezet uitvoeren
  • Op een gezonde manier omgaan met stress en noodsituaties en je taken als hulpverlener op een gepaste manier afbakenen
  • Vanuit een cultuursensitieve houding verschillen overstijgen.
  • Vanuit jouw individueel begeleidingswerk een inbreng doen voor het lokaal sociaal beleid. Hiervoor werk je samen met de cel sociaal beleid

Profiel

Met behoud van de toepassing van andere wettelijke of reglementaire bepalingen moeten kandidaten voor de toegang tot de functie van maatschappelijk werker, vermeld in artikel 75 en 94 van het OCMW-decreet, houder zijn van ofwel:

1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma (vb. vroegere gegradueerde in de sociale verpleegkunde)

De kandidaten met een van de volgende oude diploma’s van vóór de invoering van de bamastructuur komen ook in aanmerking:

1°        het diploma van maatschappelijk assistent, zoals dat destijds is afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type (hokt) of het hoger onderwijs van één cyclus (ho1C) studiegebied sociaal agogisch werk, of de buitenlandse diploma’s die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent;

2°        het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid;

3°        het diploma van sociale verpleegkunde met als titel gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedisch hoger onderwijs van het korte type. Dat was een langer lopende opleiding met een specialisatie, gespreid over vier studiejaren.

Meer info: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/thema/personeel/personeel_kwalificatievereistenMaatschWerker_20160126.pdf)

Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/).

Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 bedoeld in artikel 596, Sv.)
Je kan goed communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
Je bent onderdaan van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat.

Diversiteitsclausule

Stad Vilvoorde hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit. We moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, beperking,  geslacht of genderidentiteit.

Aanbod

Weddeschaal niveau B1-B3, contract onbepaalde duur of statutair.

Minimale bruto beginwedde: 2.881,89 euro/maand (voltijdse  functie).

Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.

De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques.

Jaarlijks ecocheques voor een bedrag van 160,- euro en 40,- euro aan Vilvoordse handelaarsbonnen voor een voltijdse kracht (a rato van je arbeidsregime)

Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler. De Vilvoordse Personeelskaart biedt je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap bibliotheek Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, gratis vissen op de visvijver in Hanssenspark, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij aankoop van een abonnement in cc Het Bolwerk. Interessante verlofregeling (wettelijke verlofdagen en 13,5 bijkomende verlofdagen, 14 feestdagen)  en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is.

Contact

Bijkomende inlichtingen ivm de vacature kunnen steeds bekomen worden op de dienst Personeel, AC Mattenkot, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 79 45 of via sollicitaties@vilvoorde.be

Solliciteer nu