Terug naar zoekresultaten

Logopedisten voor de gemeentelijke taalstages in Knokke-Heist

Gemeentebestuur Knokke-Heist Knokke-Heist
18/02/2022 Functie types: Administratie Regio's: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Voor de gemeentelijke taalstages zijn we vanuit de Jeugddienst op zoek naar logopedisten die als professionele hoofdbegeleider(s) onze taalstages kunnen begeleiden en vormgeven.

Dit houdt specifiek in dat je de voorbereiding doet voor deze taalstimulerende stages en aanwezig bent als hoofdbegeleider om de kwaliteit te garanderen en de kinderen zo goed mogelijk op te volgen.  

We werken nu voor 3 verschillende niveaus:

 1. kleuters (2de en 3de kleuter)
 2. lagereschoolkinderen (1ste tot 6de leerjaar)
 3. jongeren (vanaf het eerste middelbaar tem 14 jaar)

Zo kunnen kinderen van alle leeftijden die een Nederlandse taalachterstand hebben, zich bijscholen. In totaal verwelkomen we per stageweek maximaal 45 kinderen. We zijn echter op zoek naar een nieuwe werking en willen dit in onderling overleg met enthousiaste logopedisten bespreken

De organisatie van deze stages is een actieplan van ons meerjarenplan en is gelinkt aan volgende strategische doelstellingen:  

 • Jeugdcultuur stimuleert de taalontwikkeling bij taalarme kinderen. 
 • Flankerend onderwijsbeleid: Stimuleren van de kennis van het Nederlands en taalbevordering bij kleuters, kinderen en jongeren

Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor het volgende: 

Kinderen en jongeren die baat hebben bij taalstimulering van het Nederlands een kwalitatief sterk en duurzaam jaarprogramma van taalstimulerende activiteiten aanbieden.  
Het hele jaar door bieden we taalstages aan. (één week in de paasvakantie, één week in juli, één week in augustus en één week in de kerstvakantie.) 

Het bereiken van kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen 
De inschrijvingen gebeuren grotendeels via de zorgcoördinatoren van de scholen in Knokke-Heist en er is ook toeleiding via de Spelotheek vzw De Wip die o.a. de huiswerkklassen organiseren.  

Extra oefenkansen creëren voor het inoefenen van de Nederlandse taal op een speelse, informele en functionele manier. De stages hebben oog voor vrije tijd en spel.  

Aanbod van taalstimulerende activiteiten op verschillende bereikbare locaties in de gemeente Knokke-Heist. We wisselen af tussen locaties in Knokke en Heist. 

Professionaliseren van aanbieders en begeleiders van taalstimulerende activiteiten in de gemeente Knokke-Heist. Dit proberen we te bereiken door een samenwerking met logopedisten.  

Taak van de logopedist (= Hoofdbegeleider) :

 • Hoofdbegeleider zijn van de stage 
 • Voorbereiding van de stageweek (spellen, oefeningen, … ‘in 3 taalniveaus’) per dag  (5 dagen= voormiddag + namiddag) 
 • Samen met de jeugddienst kijken voor een startscore/niveau bepalingstool. We willen gerichter info vragen over de Nederlandse kennis aan de zorgcoördinatoren. Om zo de kinderen gerichter in groepen in te delen.  
 • Uitwerken van een cursus per niveau en deze bezorgen aan de Jeugddienst. Deze wordt door de Jeugddienst geprint. 
 • Evaluatie van de kinderen ifv taal (evaluatieboekjes voorbereiden en bijhouden) 
 • Er wordt enkel in groep gewerkt en niet met kinderen apart, MAAR opmerkingen, nuttige tips, bedenkingen, evaluaties en vooruitgang kan zeker genoteerd worden.  
 • Materiaallijst opstellen en bezorgen aan de Jeugddienst die het materiaal voorziet. 
 • Indien interesse om een uitstap te doen in de stageweek bespreken met Jeugddienst 

Taken van de jeugddienst: 

 • Voorzien van locatie 
 • Inschrijvingen van de kinderen (via de zorgcoördinatoren van de school) en opmaken aanwezigheidslijsten 
 • Voorzien van spel- en knutselmateriaal op aanvraag 
 • Printen van cursussen 
 • Voorzien van jobstudenten om te helpen ondersteunen bij de activiteiten en de opvang (denk aan middagopvang) 
 • Controle van kwaliteit 

Profiel

  Praktische info 

  • Paasvakantie 2022 (2e week) 
   11,12,13,14 en 15 april (maandag tot en met vrijdag)
   van 09:00 – 12:00 en 13:30-16:30 
   Locatie: De Pluim (Kragendijk 182, 8300 Knokke-Heist)  
    
  • Zomervakantie 2022 
   4,5,6,7 en 8 juli (maandag tot en met vrijdag) 
   15,16,17,18 en 19 augustus (maandag tot en met vrijdag) 
   Van 09:00 – 12:00 en 13:30-16:30  
   Locatie: nog te bepalen 
    
  • Kerstvakantie 2022 
   eerste of tweede week (staat nog niet vast) 

  Aanbod

  Verloning:

  • Wij gaan een nieuwe samenwerking aan en schrijven verschillende logopedisten aan. We vragen dan ook om ons een offerte op te sturen voor bovenstaande. Om te vergelijken doe je dit best voor 1 stageweek (met voorbereiding inbegrepen). 
  • Wij denken nu aan 2 logopedisten per stageweek. Er zullen zich maximum 50 kinderen kunnen inschrijven. We weten dat niet altijd alle kindjes aanwezig zijn. 
  • Het is ZEKER mogelijk om eerst meer info te vragen (zie contactinfo). 
  • Wij willen graag samenwerken met verschillende logopedisten, dus als je één vakantie niet kan, dan betekent dit niet dat je uitgesloten bent voor de overige vakanties. 

  Contact

  Interesse? Mail of bel Kathy Maelegheer (stafmedewerker Jeugdwelzijn en Flankerend Onderwijsbeleid) Kathy.maelegheer@knokke-heist.be 050 630 806 0476 81 51 04
  Solliciteer nu