Terug naar zoekresultaten

Huishoudhulp thuisdiensten

OCMW Tervuren Tervuren
26/06/2024 Functie types: Onderhoudspersoneel Regio's: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De huishoudhulp staat in voor het verrichten van het wekelijkse "normale" poetswerk aan huis bij cliënten die daar tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen voor instaan, om toch een zo optimaal mogelijk gezinsleven in stand te kunnen houden, of de oudere of mindervalide zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

De uitoefening van deze functie gebeurt op een klantgerichte, integere en pragmatische wijze, waarbij efficiënt en kwalitatief werk wordt geleverd zodat de vooropgestelde doelen zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Profiel

Je beschikt daarvoor over volgende competenties: samenwerken - betrokken zijn en kwalitatief handelen – contactvaardig zijn – rapporteren – informatie verwerken en begrijpen – plannen en organiseren – oplossingsgerichtheid.

Aanbod

Je kan deelnemen aan één van volgende selectiemomenten. Automatisch zal je uitgenodigd worden voor het eerstvolgende moment:

Woensdag 10 juli 2024 - namiddag

Woensdag 14 augustus 2024 – namiddag

Woensdag 11 september 2024 – namiddag

Woensdag 9 oktober 2024 – namiddag

Woensdag 13 november 2024 - namiddag

Woensdag 11 december 2024 - namiddag- Er zijn verschillende contractuele functies die momenteel kunnen worden ingevuld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling is mogelijk.

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader.

De minimum bruto maandwedde voor een voltijdse functie op niveau D1 bedraagt: € 2.306,11


Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 20 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,

een evenwichtige balans tussen gezin en werk,

een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector

per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.

jaarlijks krijgt elk personeelslid een ecocheque ter waarde van 60 euro en een Tervuurse geschenkbon ter waarde van 40 euro.

de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald. 

bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,35 euro per km toegekend.

gratis hospitalisatieverzekering  (bij contract onbepaalde duur of statutaire aanstelling of na een tewerkstellingsperiode van 1 jaar)

2de pensioenpijler

aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…

gratis jaarlijks griepvaccin

voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Contact

Alle nuttige inlichtingen kunnen worden verkregen bij de personeelsdienst, Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren, tel.: 02 766 52 43 – e-mail: hrm@tervuren.be

Selecties gaat door op:

Woensdag 10 juli 2024 - namiddag

Woensdag 14 augustus 2024 – namiddag

Woensdag 11 september 2024 – namiddag

Woensdag 9 oktober 2024 – namiddag

Woensdag 13 november 2024 - namiddag

Woensdag 11 december 2024 - namiddag

Solliciteer nu