×

IBO begeleiding

Welkom op het inschrijvingsformulier

Berlare is een gemeente in het centrum van Oost-Vlaanderen. De gemeente heeft 3 deelgemeenten (Uitbergen, Berlare, Overmere), bijna 15.000 inwoners, een prachtig Donkmeer en drie gemeentelijke locaties met buitenschoolse kinderopvang.

Functieomschrijving

Om de afwezigheid van enkele collega’s in de buitenschoolse kinderopvang in de toekomst op te vangen is de gemeente Berlare op zoek naar deeltijdse contractuele begeleiders (M/V), en dit met een verkorte selectieprocedure. De kans is reëel dat dit tijdelijke contract verlengd kan worden.

De indiensttreding is bespreekbaar en afhankelijk van de noodzaak. Het gaat om contracten van 19 of 28,5u per week. 

Let wel: het gaat om gesplitste diensten, waarbij zowel 's ochtends als 's namiddags gewerkt moet worden. Denk hieraan (bijvoorbeeld in functie van de te maken verplaatsing).

Profiel

Een begeleidster buitenschoolse kinderopvang begeleidt en verzorgt kinderen op een pedagogisch verantwoorde wijze en volgens de geldende kwaliteitsnormen.

Een begeleider buitenschoolse kinderopvang is houder van een diploma secundair onderwijs, alsook van één van de kwalificatiebewijzen vermeld in artikel 6 van het Ministerieel Besluit van 3 maart 2010 (BS 29/03/2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Aanbod

We bieden je een vervangingscontract, dat mischien wel verlengd kan worden.
Je krijgt een loon op C1-C3-niveau, dat wordt aangevuld met maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag), de maximale fietsvergoeding (4 verplaatsingen per dag), en een tweede pensioenpijler (1% van het bruto loon).
Je kan voordelig aansluiten bij een hospitalisatieverzekering, en krijgt alle gemaakte onkosten (vb. dienstverplaatsingen) terugbetaald.