×

Voltijds contractueel Handhavingsambtenaar

Welkom op het inschrijvingsformulier.

3 buurgemeenten hebben onder de gemeenschappelijke naam ‘KAMELOT’, wat staat voor Kapelle-op-den-bos, Meise en Londerzeel Tezamen, een interlokale vereniging opgericht in functie van gezamenlijke invulling van een aantal vacatures voor gemeenschappelijke beleidsdomeinen. Een van die beleidsdomeinen is handhaving.

Functieomschrijving

De afdeling grondgebiedszaken heeft tot doel het beleid van de gemeente m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium.

De afdeling grondgebiedszaken is opgedeeld in de subafdelingen Wonen en Werken en Openbaar Domein

Binnen de subafdeling Wonen en Werken bestaat de subdienst Omgeving:

De subdienst omgeving staat in voor de ontwikkeling en opvolging van de diverse plannen inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en milieu, met als doel de ruimtelijke samenhang van de gemeente te verbeteren. Tevens staat de dienst in voor het verstrekken van de nodige informatie aan de burger en de aflevering en opvolging van de omgevingsvergunningen (zowel stedenbouwkundig als milieu) en het daarbij horende handhavingsluik. Zij volgt ook het grond- en pandenbeleid en het woonbeleid (o.a. acties rond betaalbaar wonen) op, zonder haar hoofddoel ‘creëren van ruimtelijke kwaliteit’ uit het oog te verliezen.

De handhavingsambtenaar zal werkzaam zijn voor de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise.

Profiel

 • Je bent verbaal sterk en je hebt het vermogen om negatieve boodschappen op een duidelijke en respectvolle manier over te brengen
 • Je behoud je standpunt, ook onder druk of in confrontatie met tegenstand.
 • Je bent een netwerker die graag informatie deelt en toelicht bij de burgers en nodige instanties zoals politie, het parket en de hoge raad voor handhaving
 • Je bent punctueel, nauwkeurig en correct
 • Je zoekt de nodige zaken op en kan wetgeving makkelijk vertalen in klare taal, en je past dit correct toe
 • Je bent bereid om de opleiding van 'Handhaving Milieu' te volgen
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een eigen wagen

Aanbod

 • Onmiddellijke indiensttreding als voltijds contractueel Handhavingsambtenaar voor onbepaalde duur
 • Geïndexeerd brutomaandloon minimum 3.714,32 euro – maximum  4.343,29 euro + vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Tweede pensioenpijler van 2,5%
 • Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro
 • Terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • Open uurrooster
 • Structureel telewerk
 • Gunstige verlofregeling (30 vakantiedagen voor een voltijdse betrekking op jaarbasis)
 • 14 feestdagen
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Aansluiting bij de Gemeentelijke Sociale Dienst Vlaanderen met talrijke voordelen
 • Je kan voordelig instappen in ons project van fietsleasing