×

Weekendwerk zorg- en verpleegkundige - spontane sollicitatie

Welkom op het inschrijvingsformulier. Gelieve jouw inschrijving enkel via een PC in te vullen.

Wij zijn een OCMW met 145 personeelsleden en een innovatief bestuur.
We beschikken over een sociale dienst en bieden thuiszorgdiensten aan via de maaltijdrondes aan huis en een poetsdienst aan huis.
Daarnaast hebben we een woonzorgcentrum (WZC) met 110 bewoners. We openden in juni 2015 een beschermde afdeling voor bewoners met dementie.

Functieomschrijving

Werken als zorg- of verpleegkundige in ons Woonzorghuis Molenkouter, betekent dat je volgend uitgangspunt onderschrijft: (H)Eerlijk anders in de kleine dingen’. Neem gerust eens een kijkje op onze facebookpagina, OCMW Wichelen - Woonzorghuis Molenkouter om deze sfeer even op te snuiven.

 • Een verpleegkundige staat in voor de dagdagelijkse zorgen binnen het Woonzorgcentrum en verstrekt verpleegkundige en hygiënische zorgen onder leiding van een hoofdverpleegkundige. Hij/zij draagt zodoende bij tot het algemeen welzijn van de bewoners op fysisch, psychisch, sociaal en relationeel vlak.
 • De zorgkundige verzorgt de bewoners met het oog op het realiseren van een optimale zorg op fysiek en psychosociaal vlak. Hij/Zij draagt bij tot een aangenaam en kwaliteitsvol woon- en leefklimaat in het woonzorgcentrum.

Profiel

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten:

- Slagen voor de aanwervingsprocedure. Dit omhelst een gesprek waarbij we peilen naar je motivatie en visie op werken als verpleegkundige in een woonzorghuis.

 • In het bezit zijn van minstens een diploma uit het beroeps secundair onderwijs als gegradueerd verpleegkundige of een brevet als verpleegkunde of gemachtigd zijn de titel van gebrevetteerd verpleegkundige te dragen (gekend als ‘A2’) of over een bachelor diploma verpleegkundige beschikken (of bachelor in de sociale gezondheidszorg - voorheen ‘bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde’ - of een diploma gelijkgesteld hieraan
 • Minstens een diploma dat toegang geeft tot deze functie zoals vermeld in de omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg + Geregistreerd zijn als zorgkundige of aan de voorwaarden voldoen om geregistreerd te worden als zorgkundige volgens KB van 12.01.2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige.

- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren

Aanbod

1. Naast een fijne en aangename werksfeer, bieden we je een loon op basis van volgende uitgangspunten:

De bezoldiging gebeurt voor verpleegkundigen op basis van IFIC cat.14 of 14b  of voor zorgkundigen op basis van IFIC cat 11 + overname anciënniteit

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.

Alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd in statutair of contractueel verband komen in aanmerking conform de betreffende artikels van de RPR.

2. Bijkomende weddetoeslagen ontbreken niet:

 • Voor wisselende diensten: 11% weddetoeslag
 • Extra inhaalrust of toeslag per gepresteerd uur voor prestaties in het weekend, feestdagen en voor avond- en nachtprestaties

3. En bovendien bieden we nog tal van extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Tweede pensioenpijler voor contractuelen (3%)
 • Hospitalisatieverzekering (vanaf 6 maand in dienst);
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 26 dagen (op voorwaarde dat men het volledige voorgaand kalenderjaar voltijdse prestaties heeft geleverd binnen het bestuur, zo niet geldt een pro rata regeling) + 2 kermisdagen, totaal 28 dagen op jaarbasis;
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V (waardoor je van tal van voordelen kan genieten: allerlei kortingen, attentie bij geboorte, huwelijk, ...)