×

Projectcoördinator PFAS

Welkom op het inschrijvingsformulier

Werken voor Zwijndrecht
We willen allemaal graag een goed werkende overheid. Door zelf aan de slag te gaan bij een gemeente of een OCMW kun je daar zelf je steentje toe bijdragen. Je kunt bijvoorbeeld meewerken aan een sterk milieubeleid, aan een breed cultuuraanbod of aan een vakkundig groenonderhoud.
Werken bij de overheid, da’s werken aan een betere omgeving en ook werken aan je eigen toekomst.
We geven je de kans om te blijven bijleren en groeien zodat je een mooie loopbaan kunt uitbouwen.
Wie zijn wij?
Bij de gemeente en OCMW Zwijndrecht zijn elke dag zo’n 250 medewerkers aan de slag voor de dienstverlening aan meer dan 18 000 inwoners. We zoeken daarvoor nieuwe enthousiaste mensen die gedreven zijn om dit mee te helpen waarmaken.
De gemeente Zwijndrecht zet zich in voor gelijke kansen op de werkvloer en erkent de meerwaarde van diversiteit. Je kwaliteiten zijn belangrijker dan je leeftijd, afkomst, geslacht of handicap.

Functieomschrijving

Wil jij meewerken aan een veerkrachtig Zwijndrecht?

We staan voor de uitdaging om de leefomgeving in Zwijndrecht terug gezond en aantrekkelijk te maken.

Met een werkings- en investeringsbudget van 15 miljoen euro kunnen we alvast aan de slag. Om te beginnen richten we een PFAS-cel op. Dit team zorgt ervoor dat onze gemeente leefbaar blijft voor huidige en nieuwe inwoners. De cel maakt een beleidsplan op met herwaarderingsprojecten. Deze projecten maken onze gemeente aantrekkelijker met oog voor publieke ruimte, natuur en klimaat.
 

Voel jij je geroepen?

We zoeken een enthousiast team dat bestaat uit 4 personen: een ruimtelijk planner, een projectcoördinator, een milieudeskundige en een deskundige administratie.
 

Wat doe je in onze PFAS-cel?

 • Je gaat in overleg met burgers, partners en andere gemeentelijke diensten op zoek naar opportuniteiten in Zwijndrecht.
   
 • Je maakt plannen en vergunningen op, bereid grondaankopen voor en je zorgt voor de aanbesteding van de werken.
   
 • Je zorgt dat de projecten correct uitgevoerd worden.
   
 • Daarnaast ondersteun je andere projecten binnen de gemeente over ruimte en verontreiniging.
   

Taken van de cel “Herwaardering PFAS-hotspot Zwijndrecht” (PFAS-cel)

De PFAS-cel werkt op het snijpunt van ruimtelijke ordening, milieuverontreiniging en duurzame ontwikkeling. Zij staat in voor:

 • Opmaak van het masterplan “Herwaardering PFAS-hotspot Zwijndrecht”, in lijn met de lokale ontwikkelingsstrategieën (beleidsplan Ruimte, klimaatplannen,…).
   
 • Definiëren en ontwerpend onderzoeken van projectonderdelen op basis van gebiedsgebonden kansen en noden, bestaande gemeentelijke beleidsplannen, inspraak van de bevolking en input van partnerorganisaties.
   
 • Overleg met externe studiebureaus, partnerorganisaties, overheden en inwoners; voorstellen van projecten en organiseren van bewonersvergaderingen.
   
 • Opmaak van uitvoerbare plannen voor de verschillende projectonderdelen.
   
 • Opmaak van bestekken en aanbestedingen en voorbereiding van grondverwerving.
   
 • Opvolging van de uitvoering van de projectonderdelen tot bij de oplevering.

Daarnaast:

 • Opvolging van de activiteiten van het Beheerscomité PFAS.
   
 • Ondersteuning van de gemeentelijke diensten bij projecten met een ruimtelijke dimensie en/of een verontreinigingsproblematiek, telkens binnen de eigen expertise. Dat kan gaan om natuur- en landinrichtingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige vraagstukken, klimaat- en milieuvraagstukken,...
   
 • Mee uitwerken en coördineren van een sensibiliserend en ondersteunend beleid op vlak van klimaatadaptatie, duurzaamheid, ecologie, ontharding en vergroening binnen een bodemsaneringsprojectzone.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma.
  OF je hebt een bachelordiploma en hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring in de bouwsector, je legt dan naast de reguliere selectie ook een capaciteitstest af.
   
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als projectcoördinator in de sector bouw/infrastructuur (wegen, riolering, woningbouw).

Aanbod

 • Een veelzijdige en unieke uitdaging binnen een dynamische en aantrekkelijke werkomgeving met fijne collega’s.
   
 • Voltijdse contractuele betrekking van onbepaalde duur.
   
 • Opbouw van een unieke expertise in het Vlaamse landschap.
   
 • Een goede balans tussen hard werken en tijd voor je privéleven, zeer flexibele werktijdregeling en mogelijkheid tot thuiswerken.
   
 • Een marktconform loon (weddeschaal A4a-A4b) aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques aan 8 euro, telewerk- en fietsvergoeding,...).