×

Verpleegkundige

Welkom op het inschrijvingsformulier. Gelieve jouw inschrijving enkel via een PC in te vullen.

Wij zijn een OCMW met 145 personeelsleden en een innovatief bestuur.
We beschikken over een sociale dienst en bieden thuiszorgdiensten aan via de maaltijdrondes aan huis en een poetsdienst aan huis.
Daarnaast hebben we een woonzorgcentrum (WZC) met 110 bewoners. We openden in juni 2015 een beschermde afdeling voor bewoners met dementie.

Functieomschrijving

Een verpleegkundige staat in voor de dagdagelijkse zorgen binnen het Woonzorgcentrum en verstrekt verpleegkundige en hygiënische zorgen onder leiding van een hoofdverpleegkundige. Hij/zij draagt zodoende bij tot het algemeen welzijn van de bewoners op fysisch, psychisch, sociaal en relationeel vlak.

Profiel

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten:

- In het bezit zijn van minstens een diploma uit het beroeps secundair onderwijs als gegradueerd verpleegkundige of een brevet als verpleegkunde of gemachtigd zijn de titel van gebrevetteerd verpleegkundige  te dragen (gekend als ‘A2’) of over een bachelor diploma verpleegkundige beschikken (of bachelor in de sociale gezondheidszorg  -voorheen ‘bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde’ - of een diploma gelijkgesteld hieraan

- Slagen voor de aanwervingsprocedure

- Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

- Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;

Aanbod

1. Wedde

De bezoldiging gebeurt op basis van IFIC cat.14 en 14b

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van zes jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.

Alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd in statutair of contractueel verband komen in aanmerking conform de betreffende artikel 59 van de RPR.

2. Bijkomende weddetoeslagen:

- Voor wisselende diensten: 11% weddetoeslag

- Extra inhaalrust of toeslag per gepresteerd uur voor prestaties in het weekend, feestdagen en voor avond- en nachtprestaties

3. Extra legale voordelen

- Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;

- Hospitalisatieverzekering;

- Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;

- Tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;

- De nodige opleidingsmogelijkheden;

- Vakantie: 26 dagen (op voorwaarde dat men het volledige voorgaand kalenderjaar voltijdse prestaties heeft geleverd binnen het bestuur, zo niet geldt een  pro rata regeling) + 2 kermisdagen, totaal 28 dagen op jaarbasis;

- Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V.