Zorgkundige

Het OCMW Waregem staat in om zorg, hulp, opvang en begeleiding te bieden waar nodig en dit in de eerste plaats voor de inwoners van de eigen gemeente. De dienstverlening richt zich op het totale mens-zijn van de cliënt, met bijzondere aandacht en respect voor zijn eigenheid en zelfredzaamheid.
Samenwerking van beleid, personeel, cliënten en hun omgeving ervaren wij als een positieve kracht.
Daartoe willen wij de nodige middelen inzetten, rekening houdend met een rechtvaardige verdeling tussen individu en gemeenschap. Wij willen vanuit een open kijk en in samenspraak met onze omgeving blijven zoeken naar een kwaliteitsvol, vooruitstrevend en creatief welzijnsbeleid, met bijzondere aandacht voor “kansarmen en ouderen”.
Het OCMW Waregem telt verschillende diensten en voorzieningen, elk met hun eigen werkterrein.

Functieomschrijving

Samen met jouw collega's sta je in voor het begeleiden en optimaal verzorgen van onze bewoners op fysiek en psychosociaal vlak en dit in de verschillende fasen van het zorgproces in een thuisvervangende woonomgeving. 

Profiel

Aanbod

* Omdat dit een knelpuntberoep is, nemen we je werkervaring volledig over voor de loonberekening. Vraag een loonsimulatie aan via vacatures@waregem.be.