×

Spontane sollicitaties

Welkom op het inschrijvingsformulier.

Het OCMW Waregem staat in om zorg, hulp, opvang en begeleiding te bieden waar nodig en dit in de eerste plaats voor de inwoners van de eigen gemeente. De dienstverlening richt zich op het totale mens-zijn van de cliënt, met bijzondere aandacht en respect voor zijn eigenheid en zelfredzaamheid.
Samenwerking van beleid, personeel, cliënten en hun omgeving ervaren wij als een positieve kracht.
Daartoe willen wij de nodige middelen inzetten, rekening houdend met een rechtvaardige verdeling tussen individu en gemeenschap. Wij willen vanuit een open kijk en in samenspraak met onze omgeving blijven zoeken naar een kwaliteitsvol, vooruitstrevend en creatief welzijnsbeleid, met bijzondere aandacht voor “kansarmen en ouderen”.
Het OCMW Waregem telt verschillende diensten en voorzieningen, elk met hun eigen werkterrein.

Functieomschrijving

Profiel

Aanbod

• een boeiende functie in een dynamische OCMW Waregem
• een uitgewerkt onthaal- en inscholingstraject en begeleiding door peter en/of meter
• een aantrekkelijke verloning volgens barema
• mogelijkheid tot overname relevante openbare en privé-anciënniteit
• maaltijdcheques ter waarde van 7,25 euro per gewerkte dag
• volledige terugbetaling woon-werk verkeer met openbaar vervoer
• fietsvergoeding van 0,24 euro per km