Verpleegkundige Gastro Enterologie

Het A.S.Z. is een Autonome Verzorgingsinstelling, met een openbaar karakter.
Het A.S.Z. staat voor maatschappelijk verantwoorde, veilige en innovatieve gezondheidszorg voor de zorgvrager en in overleg met de zorgpartners. Waarbinnen we streven naar uitmuntende, kwalitatieve zorg op maat van de zorgvrager.

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de totaalzorg van de aan jou toegewezen patiënten.

Je voert verpleegkundige technieken uit overeenkomstig de opleiding en algemeen geldende richtlijnen in het ziekenhuis procedureboek-dienstnota's.

Waaronder:

Je observeert en evalueert de toestand van patiënten en houdt dit bij in het verpleegdossier en je zorgt voor een correcte rapportage.

Je begeleidt en ondersteunt de patiënt actief in functie van zijn fysische, psychische en sociale noden.

Je draagt zorg voor de voorlichting, voorbereiding en nazorg van de patiënt bij alle onderzoeken en/of ingrepen.

Je voorziet de patiënt van de nodige informatie en weet in hoeverre bezoekers hierover mogen ingelicht worden.

Je geeft collega’s op een correcte manier alle informatie door omtrent de patiënt.

Je bewaakt de patiëntveiligheid en draagt bij tot een kwalitatieve zorgverlening.

Je komt terecht in een dynamisch, gedreven team.

Deze opsomming heeft geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten opgedragen door de leiding en die niet in dit document zijn opgesomd waaronder ook het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s en andere diensten

Profiel

Aanbod