Verpleegkundige SP - Geraardsbergen

Het A.S.Z. is een Autonome Verzorgingsinstelling, met een openbaar karakter.
Het A.S.Z. staat voor maatschappelijk verantwoorde, veilige en innovatieve gezondheidszorg voor de zorgvrager en in overleg met de zorgpartners. Waarbinnen we streven naar uitmuntende, kwalitatieve zorg op maat van de zorgvrager.

Functieomschrijving

Deze opsomming heeft geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook taken omvatten, opgedragen door de leiding en die niet in dit document zijn opgesomd. Hieronder valt bijvoorbeeld het verrichten van ondersteunende taken aan collega’s en andere diensten.

Profiel

Aanbod