Maatschappelijk werkers

Lokeren is een warme, gezellige, pittige stad met veel
natuur en groen, fel naturel dus.
De stad telt 40.000 inwoners en heeft een
centrumfunctie. Het stadsbestuur stelt ongeveer 600
personeelsleden tewerk, verdeeld over een 20-tal
diensten.

Functieomschrijving

B1-B3 l m/v/x l contractueel (vervanging/bepaalde duur) l voltijds l onmiddellijke indiensttreding

- Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

- Je leert hen omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving.

- Je probeert hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren en de passende begeleiding te verzekeren (d.m.v. bemiddelen, begeleiden, financiële en/of materiële hulp verlenen, streven naar tewerkstelling, budgetteren).

Momenteel zoeken we 2 maatschappelijk werkers:

1 FT maatschappelijk werker voor het team financiële steun aan Oekraïense vluchtelingen

1 FT maatschappelijk werker (algemeen maatschappelijk werk) - vervangingscontract

Profiel

- Je hebt een stevige beroepskennis en grondige kennis van de OCMW-wet en bijstandswetgeving.

- Je hebt kennis van sociale voorzieningen.

- Je hebt talent voor organiseren en plannen en houdt van dossiergericht werken.

- Je bent verantwoordelijk, discreet, sociaal, hulpvaardig en empathisch.

- Je bezit een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma ofwel een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Aanbod

- De minimum bruto aanvangswedde bedraagt € 2.771/maand.

- Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto eindwedde van € 4.669/maand.

- Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring.

- Aantrekkelijke verlofregeling.

- Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer woon-werkverkeer, extralegaal pensioen.

Solliciteren? Via www.lokeren.be/vacatures

Bij je kandidatuur dien je een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma toe te voegen.
Bij indiensttreding dien je een uittreksel uit het strafregister, model 2 (maximaal 3 maanden oud bij indiensttreding) voor te leggen, om aan te tonen dat jouw gedrag overeenstemt met de eisen van de functie.


Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09/235.03.63.

Nu solliciteren