Maatschappelijk werker

Functieomschrijving

B1-B3 l m/v l contractueel voor bepaalde duur l voltijds of halftijds l vervangingscontract

- Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid

- Je leert hen omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving

- Je probeert hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren en de passende begeleiding te verzekeren (d.m.v. bemiddelen, begeleiden, financiële en/of materiële hulp verlenen, streven naar tewerkstelling, budgetteren)

Momenteel zoeken wij tijdelijke vervangingen voor een voltijdse maatschappelijk werker – team financiële begeleiding (indiensttreding vanaf 01.07.2020) en een halftijdse consulent erkende vluchtelingen (onmiddellijke indiensttreding).

Profiel

- Je hebt een stevige beroepskennis en grondige kennis van de OCMW-wet en bijstandswetgeving

- Je hebt kennis van sociale voorzieningen

- Je hebt talent voor organiseren en plannen

- Je houdt van dossiergericht werken

- Je bent verantwoordelijk, discreet, sociaal, hulpvaardig en empathisch

- Je bezit een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma ofwel een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma

Aanbod

- De minimum bruto aanvangswedde bedraagt € 2.510/maand (voltijds)

- Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto eindwedde van € 4.229/maand (voltijds)

- Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring

- Aantrekkelijke verlofregeling

- Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer

- Extralegaal pensioen

 

Solliciteren? Via www.lokeren.be/vacatures

Bij je kandidatuur dien je een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma toe te voegen. Bij indiensttreding dien je een uittreksel uit het strafregister, model 2 (maximaal 3 maanden oud bij indiensttreding) voor te leggen, om aan te tonen dat jouw gedrag overeenstemt met de eisen van de functie.

Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09/340.86.19

Solliciteer nu