Consulent vrije tijd

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de speelpleinwerking en de SpAt!kampen. Tijdens de zomer wil dit zeggen dat je alles organiseert van de opbouw eind juni t.e.m. de opkuis van 12 – 16 augustus.

Je bent verantwoordelijk voor de monitorenwerking. Dit gaat om werving, organiseren van vorming, aansturing, motivering, … van een groep monitoren.

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen, zoals Buitenspeeldag, Tienerfuif, Dag van de jeugdbeweging, Stad op Stelten, spelnamiddagen, … .

Je denkt mee na over het afstemmen van het aanbod op specifieke doelgroepen zoals tieners of kinderen die in een moeilijke situatie opgroeien.

Je ondersteunt de jeugdverenigingen van de stad o.a. via de werking van de jeugdraad en fungeert als aanspreekpunt voor de Lokerse jeugd

Je coördineert in overleg met politie, interne diensten en het veld het stedelijk fuifbeleid

Profiel

Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, je hebt een motiverende persoonlijkheid en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken

Je neemt initiatief, bent stressbestendig en bereid om weekend- en avonduren te werken

Je beschikt over een bachelordiploma, ofwel over een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld of een hoger diploma

Je bezit een rijbewijs B

Je kan ten laatste in dienst komen op 01.06.2019

Aanbod

De minimum bruto aanvangswedde bedraagt € 2.461 /maand

Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto eindwedde van € 4.146 / maand

Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de

geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring

Maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer

Extra legaal pensioen

Minstens 30 vakantiedagen en 14 feestdagen (a rato de duur van de tewerkstelling)

 

Interesse?

Tot en met 28.04.2019 kan je uitsluitend solliciteren via

www.lokeren.be/vacatures

Bij je kandidatuur dient een curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma, een kopie van je rijbewijs B en een uittreksel uit het strafregister, model 2 – art. 596.2 Sv (maximum 3 maanden oud op 28.04.2019) toegevoegd te worden. Het uittreksel strafregister dient ten laatste op 03.05.2019 in ons bezit te zijn.

Meer informatie? vacatures@lokeren.be  of 09-342.30.11.

Solliciteer nu