Financieel directeur

Functieomschrijving

Als financieel directeur fungeer je voor stad en OCMW als raadgever over aangelegenheden met een financiële of budgettaire impact en ondersteun je vanuit jouw rol de organisatie bij beleidskeuzes en -beslissingen. Je werkt nauw samen met de algemeen directeur, en maakt deel uit van het managementteam.

In deze strategische functie ben je verantwoordelijk voor een gezond financieel management van de organisatie. Je zorgt voor adequate rapportering en analyses naar de verschillende politieke en ambtelijke organen met het oog op een efficiënt en effectief financieel beheer. Je staat onder meer in voor het voeren en afsluiten van de boekhouding, het thesauriebeheer en debiteurenbeheer, en - in overleg met het managementteam - de opmaak van de beleidsrapporten. Je ontwikkelt en stimuleert samenwerkingsverbanden en onderhoudt professionele interne en externe contacten.

Je staat aan het hoofd van de financiële dienst die bestaat uit team ontvangsten en debiteurenbeheer, team aankopen, team beheer en beleid en team boekhouding. Je stuurt je medewerkers aan, en neemt een coördinerende rol op om de werking van de dienst optimaal te organiseren.

Profiel

– Je bent een geboren leider met een grote verantwoordelijkheidszin, en maakt gebruik van moderne managementtechnieken om een dienst te leiden – Je bent een organisatietalent met een flinke portie probleemoplossend vermogen, besluitvaardigheid en gevoel voor intermenselijke verhoudingen – Je  beschikt over de nodige communicatieve skills, en kan constructieve relaties uitbouwen met verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie – Integriteit, discretie en vertrouwelijkheid vind je belangrijke eigenschappen – Je wordt niet afgeschrikt door verandering, en bent innoverend ingesteld – Je kunt een duidelijke visie vormen en bezit een grote dosis organisatiesensitiviteit en -betrokkenheid –
Je beschikt over de capaciteiten om je snel in te werken in de materie van de beleids- en beheerscyclus, en de regelgeving van toepassing op lokale besturen (o.a. domein begroting, fiscaliteit en boekhouding), of je beschikt reeds over deze kennis –  Je kent de noodzakelijke financiële technieken en hebt aanleg om deze technieken te hanteren (kostenbaten-analyse, financiële meerjarenplanning, kostenanalytische boekhouding)

Je bent Belg • Je bezit een master diploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs • Je hebt minimum 2 jaar relevante beroepservaring • Je slaagt voor een selectieprocedure die resulteert in een lijst van geslaagde of geschikt bevonden kandidaten

Aanbod

Minimum bruto aanvangswedde € 7.204,89 • Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto wedde van €10.022,48 • Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer •  Aantrekkelijke verlofregeling • Opname in wervingsreserve van één jaar (verlengbaar)

Solliciteren?

Tot en met 22.04.2019 via www.lokeren.be/vacatures

Bij je kandidatuur dien je een motivatiebrief (met verduidelijking over 2 jaar relevante beroepservaring), CV en een kopie van het gevraagde diploma toe te voegen om te worden toegelaten tot de selectieprocedure. Daarnaast bezorg je een uittreksel strafregister, model 1 (max. 3 maanden oud op 25.04.2019) uiterlijk op 25.04.2019 – 12u ‘s middags.

De schriftelijke proef zal op 18.05.2019 plaatsvinden, het mondeling gedeelte van de selectieprocedure vindt plaats op 28.05.2019.

Voor de functiebeschrijving en functie-eisen of uitgebreide informatie over deze vacature, kan je steeds terecht op de website www.lokeren.be/vacatures of bij de dienst personeel en organisatie via vacatures@lokeren.be of 09/340.86.19.

Solliciteer nu