Maatschappelijk werker

Functieomschrijving

• Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid • Je leert hen omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving • Je probeert hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren en de passende begeleiding te verzekeren (d.m.v. bemiddelen, begeleiden, financiële en/of materiële hulp verlenen, streven naar tewerkstelling, budgetteren)

Profiel

•Je hebt een stevige beroepskennis en grondige kennis van de OCMW-wet en bijstandswetgeving • Je hebt kennis van sociale voorzieningen • Ervaring in een OCMW-omgeving is een plus • Je hebt talent voor organiseren en plannen • Je houdt van dossiergericht werken • Je bent verantwoordelijk, discreet, sociaal, hulpvaardig en empathisch • Je bezit een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma ofwel een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma • Je slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure.

Aanbod

• Minimum bruto aanvangswedde € 2.412 • Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto eindwedde van € 4.065 • Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring (maximum 12 jaar) • Minstens 30 vakantiedagen en 14 feestdagen • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer • Aantrekkelijke verlofregeling • Opname in wervingsreserve van één jaar (verlengbaar) voor voltijdse en deeltijdse functies

Solliciteren?

Tot en met 25.08.2018 via www.lokeren.be/vacatures
Bij je kandidatuur dient een curriculum vitae, een kopie van het gevraagde diploma, een uittreksel uit het strafregister, model 2 (maximaal 3 maanden oud op 25.08.2018) toegevoegd te worden. Deze documenten moeten ten laatste op 04.09.2018 in ons bezit zijn om te worden toegelaten tot de selectieprocedure.

Voor de functiebeschrijving en functie-eisen of meer informatie over deze vacature, kan je steeds terecht bij de personeelsdienst via vacatures@lokeren.be of 09/340.86.19.

Solliciteer nu