Terug naar zoekresultaten

Diensthoofd klant en onthaal (A1a-A3a)

OCMW Deinze Deinze
14/11/2023 Functie types: Administratie, Leidinggevend Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De dienst Klant en onthaal is het eerste en centraal aanspreekpunt van de stad, OCMW en AGB stad Deinze. Met de dienst Klant en onthaal werken we elke dag aan de tevredenheid van onze bezoekers en interne diensten als eerstelijnsondersteuning. We willen de dienstverlening toegankelijk en klantgericht maken. 

Als diensthoofd sta je in voor de coördinatie en dagelijkse werking van het team Klant en onthaal.  Je zorgt ervoor dat de onthaalmedewerkers een kwalitatieve, efficiënte en klantgerichte dienstverlening aanbieden aan de externe en interne klanten.  

Als diensthoofd ben jij hét aanspreekpunt voor alle diensten wat de vormgeving van dienstverlening betreft. Het dienstverleningsconcept van de stad werk je uit en bewaak je over alle diensten heen. Je gaat de uitdaging aan om optimalisaties en vernieuwingen op vlak van dienstverlening te realiseren. 

Jouw verantwoordelijkheden: 

 • Ontwikkelen en implementeren van een visie op dienstverlening.
 • De strategische visie op dienstverlening, samen met betrokkenen, vertalen naar het operationele niveau, onder meer door het uitwerken en coördineren van dienstverleningsprojecten en acties. 
 • Het bewaken van de visie op dienstverlening. 
 • Vernieuwingen en wijzigingen in dienstverlening opvolgen, hierin voorstellen formuleren,  bespreken met het team en betrokken diensten, en deze in overleg ook realiseren.
 • Creëren van betrokkenheid en engagement in optimalisatie- en veranderingstrajecten.
 • Op een mensgerichte manier de teamleden coachen, zonder echter het resultaatgerichte uit het oog te verliezen. 
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en communicatie binnen het team (o.a. door het op regelmatige basis houden van een teamoverleg). 
 • Coördineren en opvolgen van de werking van de dienst. 
 • Instaan voor de periodieke beleidsopvolging en -rapportering van de dienst.
 • Instaan voor de organisatiebeheersing binnen de dienst.
 • Opnemen van alle taken die in het kader van het dagelijks personeelsbeheer van een diensthoofd verwacht worden.
 • Netwerken/samenwerken met andere actoren met het oog op het bevorderen en optimaliseren van de dienstverlening van de stad.
 • Rapporteren aan de algemeen directeur, de clustercoördinator, het managementteam en de beleidsorganen, signaleren van maatschappelijke behoeften, nieuwe tendensen en regelgeving op vlak van het vormgeven van dienstverlening en hierbij proactief advies verlenen. 
   

Profiel

 • je bent in het bezit van een masterdiploma of
 • je bent houder van een bachelordiploma (of daarmee gelijkgesteld). Vooraleer aan de selectieproeven te kunnen deelnemen, dien je te slagen in een niveau- of capaciteitstest. 
 • je slaagt voor de selectieproeven 
 • je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.  Dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd wordt nadat de kandidaat slaagde voor de selectieproeven.  Als hierop ongunstige vermeldingen voorkomen mag je dit schriftelijk toelichten.
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
   

Aanbod

 • een boeiende job in een aangename werksfeer
 • een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)
 • maaltijdcheques met een zichtwaarde van 8 euro
 • ecocheques ter waarde van 200 euro/jaar bij een voltijdse tewerkstelling
 • een gratis hospitalisatieverzekering
 • een fietsvergoeding
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • tweede pensioenpijler (4% van het brutojaarloon, 5% in 2024)
 • aangepaste vorming en opleiding
 • aandacht voor work-life balance
 • mogelijkheid tot structureel telewerk
 • nuttige relevante ervaring uit privé-sector of als zelfstandige of ervaring uit de openbare sector wordt onbeperkt in rekening gebracht
 • Het minimum brutomaandloon (geïndexeerd) bedraagt 3.641,48 euro. Een persoonlijke loonsimulatie kan je aanvragen bij de dienst HRM. 
   

Contact

Meer informatie over de vacature kan opgevraagd worden bij de dienst HRM via 09 381 95 58 of via jobs@deinze.be.  

Solliciteer nu