Terug naar zoekresultaten

Onderwijsondersteuner

VGC Brussel
15/09/2023 Functie types: Administratie, Andere, Onderwijs Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams (Nederlandstalig onderwijs in Brussel). Je begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je o.a. mee aan kwaliteitsvol (taal)onderwijs, krachtige didactiek, breed leren, ouderbetrokkenheid en ontwikkel je vaardigheden bij schoolteams om te leren omgaan met diversiteit, meertaligheid, armoede …

 • Je ondersteunt en vormt de leerkrachten en zorgleerkrachten via verschillende begeleidingsaanpakken (coaching, modelling, co-teaching …).
 • Je helpt mee bij het ontwikkelen van leermiddelen, tools en instrumenten voor het versterken van grootstedelijk onderwijs.
 • Je werkt samen in een team van onderwijsondersteuners en met hen werk je een optimale werkwijze uit om je scholen te ondersteunen, nieuwe materialen te ontwikkelen …
 • Je werkt samen met organisaties en diensten die je in deze dubbele opdracht (begeleiding en ontwikkeling) kunnen helpen.

Bekijk de informatiebundel voor alle info over deze functie op: www.vgc.be/vacatures

Profiel

Je hebt een bachelor- of masterdiploma gerelateerd aan de onderwijssector of Je hebt een ander bachelor- of masterdiploma en je hebt minstens 1 jaar relevante ervaring in onderwijsondersteuning.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • beschikken over pedagogische vaardigheden
 • vlot communiceren en functioneren binnen een netwerk van diverse organisatie (scholen, begeleidingsdiensten …)
 • ervaring of interesse hebben in het ondersteunen van en het vorming geven aan leraren, directies, zorgcoördinatoren, rekening houden met de lokale context
 • beschikken over onderwijskundige inzichten en/of vaardigheden
 • beschikken over analytische vaardigheden en resultaatgerichte aanpak
 • relativerend en diplomatisch kunnen optreden bij onvoorziene omstandigheden met aandacht voor vertrouwelijkheid
 • een verfrissende kijk hebben op het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind
 • ervaring hebben met diverse groepen en oog hebben voor de noden van kinderen uit kansarme gezinnen
 • creatief omgaan met taal en meertaligheid van kinderen en hun ouders
 • kunnen samenwerken in een team en ook zelfstandig kunnen werken

Aanbod

Je krijgt een voltijds of halftijds contract voor onbepaalde duur met als loonschaal 1.80.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon (voltijdse tewerkstelling) van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven  

 • Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Afhankelijk van je job kan je tot 2 dagen per week telewerken.
 • Er zijn vele verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

 • Elke werknemer bij de VGC krijgt een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.
 • Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.
 • Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,27 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.
 • Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Contact

Alle informatie over de functie en de selectieprocedure met tijdslijn hebben we voor jou samengebracht in een praktische infobundel. 

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke bij het Onderwijscentrum Brussel op het nummer 02 210 63 90 of via Piet Vervaecke@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Vanessa Van Damme beantwoordt graag je vragen op het nummer 0493 31 41 03 of via vanessa.vandamme@vgc.be.

Solliciteer nu