Terug naar zoekresultaten

Communicatiemedewerker GC De Vaartkapoen

VGC Brussel
15/09/2023 Functie types: Communicatie Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als deskundige communicatie ontwikkel je mee een communicatie dat de volledige werking van de muzikale en socio-culturele werking van de VK omvat (gaande van  breiatelier tot een hiphopconcert) én coherent naar buiten brengt.

Je werkt samen met teamleden en externe freelancers.
Je rapporteert aan de operationeel leidinggevende en centrumverantwoordelijke.

Bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kom je terecht in een dynamische en innovatieve overheidsorganisatie waar je zinvol werk kan leveren voor Brusselaars, met Brusselaars.

Bekijk de informatiebundel voor alle info over deze functie op: www.vgc.be/vacature

Opdrachten

 • Je staat in voor een kwaliteitsvolle invulling van de kernopdracht ‘communicatie en informatie’ in het gemeenschapscentrum.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak, implementatie en opvolging van het communicatieplan van het huis.
 • Je zorgt voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen en informeert hen over de verschillende aspecten van de werking.

Aanwezigheid bij intern en extern overleg:

 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie / publiekswerking, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren;
 • Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van de regionale en bovenlokale communicatie;
 • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg;
 • Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie.

Ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiebeleid:

 • Je ontwikkelt een communicatiestrategie voor de gehele werking van het gemeenschapscentrum (huisstijl, communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling …) in samenspraak met je leidinggevenden;
 • Je maakt (mee) het communicatiebudget op en beheert het;
 • Je ontwikkelt promotiemateriaal, al dan niet in samenwerking met freelancers;
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de content van de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media;
 • Je werkt mee aan het informatiebeleid van het gemeenschapscentrum;
 • Je bent verantwoordelijk voor de archivering van alle gepubliceerde materialen, persberichten, interne documenten, drukwerk …

Jouw rol in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

 • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum;
 • Je maakt occasioneel het verslag tijdens vergaderingen;
 • Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.

Profiel

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) of een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • een vlotte pen hebben
 • ervaring met social media: Facebook, Instagram (Tiktok is een pluspunt)
 • vlot Nederlands spreken en schrijven, kennis hebben van de Franse en de Engelse taal is een pluspunt
 • voeling hebben met de Brusselse socio-culturele context, ervaring hebben met het werken in een grootstedelijke en superdiverse omgeving
 • kennis hebben van perscommunicatie is een pluspunt

Aanbod

Je krijgt een voltijdse vervangingsovereenkomst met ingang van 6 november 2023 met als loonschaal B111. 

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven  

 • Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Afhankelijk van je job kan je tot 2 dagen per week telewerken.
 • Er zijn vele verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

 • Elke werknemer bij de VGC krijgt een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.
 • Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.
 • Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,27 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.
 • Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Een mooie werkomgeving

Krijg alvast een rondleiding op je toekomstige werkplek door de video te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=8diJK5YExRw&list=PLZPMLj7MnT0sYQjAFJ2mapPRN1R2tayT6

Contact

Alle informatie over de functie en de selectieprocedure met tijdslijn hebben we voor jou samengebracht in een praktische infobundel. 

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat door het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/16787-6 in te vullen, ten laatste op 11 oktober 2023.

De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 23 oktober 2023 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.  Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Veerle Vaes, verantwoordelijke HR en interne processen bij gemeenschapscentrum De Vaartkapoen op het nummer 0490 67 74 01 of via veerle.vaes@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Tiffany De Schrijver op het nummer 02 563 06 55 of via tiffany.deschrijver@vgc.be.

Solliciteer nu