Terug naar zoekresultaten

Psycholoog

VGC Brussel
11/09/2023 Functie types: Maatschappelijk werk, Zorg Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als adjunct van de directeur - psycholoog ben je mee verantwoordelijk voor het paramedisch handelen binnen de multidisciplinaire teams, in het bijzonder binnen het team diagnostiek, van het CAR De Poolster. 
Je organiseert en coördineert mee de dagelijkse werkzaamheden, zodat de doelstellingen van CAR De Poolster, zoals beschreven in de missie, visie en waarden, bereikt worden.
Je voert onderzoeken uit bij de doelgroep naar spraak-, taal- en ontwikkelingsstoornissen. Je licht deze aspecten toe aan ouders, therapeuten, leerkrachten, en andere betrokkenen en verwijzers.
Je behandelt de doelgroep bij wie voormelde problematieken werden gediagnosticeerd. Je stelt een diagnose die opgenomen wordt in een multidisciplinair verslag.

Bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kom je terecht in een dynamische en innovatieve overheidsorganisatie waar je zinvol werk kan leveren voor Brusselaars, met Brusselaars.

Bekijk de informatiebundel voor alle info over deze functie op: www.vgc.be/vacatures

 

Opdrachten

 • Coördineren en uitvoeren van het paramedisch handelen binnen het multidisciplinair team diagnostiek:
 • Je voert intakegesprekken met de ouders van aangemelde kinderen met een vermoeden van leer- en ontwikkelingsstoornissen;
 • Je onderzoekt in multidisciplinair verband de psychologische en cognitieve vaardigheden bij deze doelgroep;
 • Je bespreekt de onderzoeksresultaten met teamleden en ouders/betrokkenen;
 • Je geeft cognitieve- en psychologische begeleiding aan deze doelgroep met aandacht voor hun leef- en ontwikkelingscontext;
 • Je voert gesprekken met ouders in het kader van opvoedingsaanpak, ondersteuning, psycho-educatie, etc.;
 • Je werkt mee aan de voorbereiding, de organisatie en de opvolging van de teamvergaderingen;
 • Je bent als dossierverantwoordelijke op de hoogte van de evoluties binnen de dossiers waarvan jij de verantwoordelijke psycholoog bent. 
 • Samenwerken met verwijzende en betrokken instanties (overleg, informatie geven).
 • Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen de eigen discipline.
   

 

Profiel

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master of licentiaat in de psychologie).

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • cultuursensitief handelen
 • discreet zijn
 • teamplayer, doch ook zelfstandig kunnen werken aan de eigen opdrachten

 

Aanbod

Je krijgt een deeltijds contract (70%) voor bepaalde duur met als loonschaal A111. 

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven  

 • Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Afhankelijk van je job kan je tot 2 dagen per week telewerken.
 • Er zijn vele verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

 • Elke werknemer bij de VGC krijgt een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.
 • Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.
 • Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,27 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.
 • Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Een mooie werkomgeving

Krijg alvast een rondleiding op je toekomstige werkplek door de video te bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=8diJK5YExRw&list=PLZPMLj7MnT0sYQjAFJ2mapPRN1R2tayT6

Contact

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat door het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/17085-13 in te vullen, ten laatste op 8 oktober 2023.

De selectiegesprekken zijn gepland op 18 oktober 2023 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Soetkin Suetens, administratief directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin - De Poolster op het nummer 02 430 68 70 of via soetkin.suetens@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Tiffany De Schrijver op het nummer 02 563 06 55 of via tiffany.deschrijver@vgc.be.

Solliciteer nu