Terug naar zoekresultaten

verzorgende IFIC 11

Lokaal bestuur Hove (OCMW) Hove
11/09/2023 Functie types: Zorg Regio's: Antwerpen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) van het lokaal bestuur Hove, maakt deel uit van de regionale dienst DGAT KINA.
Door deze samenwerking wordt de lokale dienstverlening van de dienst DGAT behouden. Je maakt deel uit van het team ‘DGAT en poets’ van het lokaal bestuur Hove, en je voert je taken uit onder leiding van de coördinator DGAT en poets uit bij gezinnen en ouderen die in Hove woonachtig zijn.
Je aanstelling, contract, verloning, … verloopt via KINA, die optreden als juridische werkgever, maar je kan steeds terecht voor al je vragen bij de personeelsadministratie van het lokaal bestuur Hove.De verzorgende kan ingeschakeld worden bij gezinnen en ouderen die nog thuis wonen.

Voor de verzorgende bij gezinnen en ouderen die nog thuis wonen, bestaat het takenpakket uit persoonsverzorging, huishoudelijke taken en psychosociale ondersteuning.

De hulp van de verzorgende draagt bij tot het in stand houden of verbeteren van een zo optimaal en kwaliteitsvol zelfstandig leven.

Profiel

Je beschikt over een van de volgende documenten en slaagt in de selectieproef: 

 1. een van de volgende studiebewijzen, uitgereikt in het studiegebied personenzorg, waarbij de minister bepaalt welke opleidingen binnen het studiegebied personenzorg in aanmerking komen:
  1. een diploma, een studiegetuigschrift of een certificaat, uitgereikt na hetzij het tweede of het derde leerjaar van de derde graad van het (voltijds of deeltijds) beroeps secundair onderwijs, hetzij het tweede of het derde leerjaar van de derde graad van het technisch secundair onderwijs, hetzij het secundair-na-secundair van de derde graad van het technisch secundair onderwijs (Se-n-Se), of uitgereikt in de leertijd door Syntra Vlaanderen;
  2. een attest waaruit blijkt dat de persoon geslaagd is in het eerste leerjaar van de vierde graad van het beroeps secundair onderwijs of van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) van de opleiding verpleegkunde;
  3. een getuigschrift, een certificaat of een diploma, uitgereikt na een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, gerangschikt als technisch of beroeps secundair onderwijs van de derde graad;
 2. een diploma van het secundair onderwijs in combinatie met een attest dat aantoont dat de persoon geslaagd is voor een of meer jaren van een opleiding uit het hoger onderwijs. Alleen opleidingen binnen een van de volgende studiegebieden kunnen hiervoor in aanmerking komen, waarbij de minister binnen die studiegebieden de opleidingen aanwijst die in aanmerking komen, en voor elke opleiding het aantal jaren bepaalt dat de persoon met vrucht beëindigd moet hebben:
  1. in het hogescholenonderwijs: het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaal agogisch werk
  2. in het hoger beroepsonderwijs (hbo5): het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaal agogisch werk
  3. in het universitair onderwijs: het studiegebied lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie;
 3. hetzij een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende, uitgereikt door een opleidingscentrum dat erkend is op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden, hetzij een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende of een bekwaamheidsattest van zorgkundige, uitgereikt door een opleidingscentrum dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige;
 4. een bekwaamheidsattest, uitgereikt door een opleidingscentrum dat erkend is door de Franse of de Duitstalige Gemeenschap, en dat opleidingen organiseert die zowel naar inhoud als naar niveau gelijkwaardig zijn aan de opleidingen van een opleidingscentrum als vermeld in punt 3°;
 5. een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door het National Academic and professional Recognition and Information Centre (NARIC-Vlaanderen) gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs als vermeld in punt 1) of 2);
 6. een conformiteitsattest, uitgereikt met toepassing van artikel 7 tot en met 11 van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009;
 7. een attest waaruit blijkt dat de persoon geregistreerd is als zorgkundige.

Aanbod

 • contractuele functie (contract onbepaalde duur) – min. 20.00/38.00 - max. 36.00/38.00 (overleg mogelijk over het aantal te presteren uren)
 • vacant bij aanwerving met aanleg van een wervingsreserve voor een periode van drie jaar
 • maaltijdcheques 8 euro (werkgeversbijdrage: 6,91 euro)
 • gratis collectieve hospitalisatieverzekering (na 6 maanden)
 • vergoeding voor dienstverplaatsingen 
 • 2de pensioenpijler: 3%
 • diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorleggen van de nodige bewijsstukken) - max. 8 jaar.

 

Contact

Functiebeschrijving is terug te vinden in de informatiefolder op www.hove.be/vacatures.

Indienen kandidaturen mogelijk tot en met vrijdag 22 september 2023.

Solliciteer nu