Terug naar zoekresultaten

Stafmedewerker Kwaliteit en ziekenhuishygiëne (vervanging)

Zorgband Leie en Schelde Merelbeke
11/09/2023 Functie types: Veiligheid & kwaliteit, Zorg Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Hoofddoel van de functie

De stafmedewerker kwaliteit en ziekenhuishygiëne staat in voor:

de coördinatie en ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van het Revalidatieziekenhuis zodat aan de interne en externe kwaliteitsnormen wordt voldaan en een kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg aan de patiënt wordt geboden

de uitbouw van het beleid inzake ziekenhuishygiëne van het Revalidatieziekenhuis en het voeren van een proactief beleid ten aanzien van infectiepreventie en -controle.

Resultaatsgebieden

Resultaatsgebieden naar klanten/patiënten toe

 • Actief samenwerken met en ondersteunen van de hoofdverpleegkundigen, het paramedisch diensthoofd, de hoofdgeneesheer, de geneesheer ziekenhuishygiënist, de directeur zorg en de andere diensten binnen het Revalidatieziekenhuis om een kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg te garanderen en een hoge patiënttevredenheid te realiseren.
 • Analyseren van incidenten die betrekking hebben op de kwaliteit en veiligheid van zorg en formuleren van corrigerende maatregelen.
 • Analyseren van werkmethodes in het algemeen en verzorgingstechnieken in het bijzonder.
 • U respecteert de privacy van de patiënt. U gaat hierbij vertrouwelijk om met de verkregen informatie.
 • Positieve imagovorming als vertegenwoordiger van het Revalidatieziekenhuis naar buiten toe.

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie

 • Opvolgen van de verpleegkundige en paramedische beleidsvisie en strategie zoals vastgelegd in het jaarlijks kwaliteitsplan (oa beheer procedures en documenten, opvolgen kwaliteitsprojecten, kwaliteitscontroles en -rondgangen, …).
 • Meewerken aan een efficiënte en effectieve teamwerking, dit door het leiden van werkgroepen en/of ondersteunen en coachen van de werkgroepverantwoordelijken en het coachen van medewerkers ifv toegewezen projecten.
 • Meewerken aan de informatiedoorstroming binnen het Revalidatieziekenhuis.
 • Onderhouden van interne en externe contacten gerelateerd aan kwaliteit en ziekenhuishygiëne.
 • Deelname aan overlegmomenten (oa hoofdverpleegkundigenvergaderingen, comité ziekenhuishygiëne, teamvergaderingen, …)
 • Opvolging van de wet- en regelgeving mbt kwaliteit, patiëntveiligheid en ziekenhuishygiëne en bewaken van de naleving ervan.

Resultaatsgebieden vanuit het financiële perspectief

 • Zorgen voor een doeltreffend en doelmatig gebruik van de beschikbare materialen, uitrusting en ruimten met het oog op een kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg.
 • Advies geven bij aankopen/verbouwingen.
 • Procedures en richtlijnen opmaken voor bestaande en nieuwe materialen in samenwerking met andere departementen.
 • Ondersteunen van verpleegafdelingen bij het uittesten van nieuw materiaal.

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie

 • Meewerken aan zorgverbetering en innovatie en begeleiden van projecten hieromtrent op de werkvloer.
 • Instaan voor de eigen vorming, training en ontwikkeling en deze kennis delen met collega’s.
 • Opleidingsnoden signaleren.

Profiel

De stafmedewerker kwaliteit en ziekenhuishygiëne dient houder te zijn van het diploma bachelor in de verpleegkunde aangevuld met ofwel

 • Master ziekenhuiswetenschappen ofwel
 • Master gezondheidszorg;

 

Kennisvereisten

 • Heeft een uitgebreide kennis van kwaliteitszorg (oa patiëntveiligheid, dataverwerking mbt indicatoren, geldende kwaliteitsnormen en de manier van toezicht houden hierop door de overheid,…)
 • Heeft een uitgebreide kennis van ziekenhuishygiëne (oa KB inzake ziekenhuishygiëne)
 • Heeft een grondige kennis van IT-programma’s zoals MS Office
 • Heeft kennis van de algemene gezondheidszorg en de werking van de (revalidatie)ziekenhuizen in het bijzonder
 • Heeft kennis van de doelstellingen van de Zorgband Leie en Schelde en de werking van de welzijnsvereniging in zijn geheel

Competentievereisten

Kerncompetenties

 • Klantgerichtheid:
 • Betrokken zijn en kwalitatief handelen:
 • Luisteren en empathie tonen

Type- en niveaugerelateerde competenties

 • Coachen
 • Beïnvloeden
 • Overtuigen
 • Conceptueel denken
 • Processen en procedures vorm geven
 • Change-management
 • Scorend vermogen

Aanbod

Tewerkstelling in het Revalidatieziekenhuis van Lemberge:

Vervangingsovereenkomst van 1 jaar.

Loon conform de barema's: 

Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, in een 4/5 functie aan de huidige index 1,9999) bedraagt €2.913,19 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt €4.959,75 bruto per maand (na 23 jaar anciënniteit).

Verder geniet je:

 • Eindejaarspremie en vakantiegeld
 • Meteen een aantal betaalde vakantiedagen bij de start (maximum 26 dagen)
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding (0,27 EUR/km)
 • mogelijkheid tot fietslease
 • Maaltijdcheques van 8 EUR per gewerkte dag
 • Ecocheques
 • Kortingen bij talloze winkelketens, lokale handelaars, pretparken, etc.
 • Een warm welkom mede dankzij één van onze onthaalcoaches
 • Verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling dankzij onze Zorgband Academy

Contact

Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 10 oktober via onze website www.zorgband.be/jobs.

Solliciteer nu