Terug naar zoekresultaten

hulpverlener - aanleg wervingsreserve

OCMW Kortrijk Kortrijk
22/05/2023 Functie types: Maatschappelijk werk, Zorg Regio's: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Kortrijk biedt op verschillende levensdomeinen hulp en dienstverlening aan en dit toegespitst op verschillende doelgroepen. Hiervoor hebben we ook diverse profielen in dienst, gaande van ergotherapeuten en maatschappelijk werkers tot straathoekwerkers en jeugdwerkers. Om dit  ruime aanbod aan dienstverlening te garanderen zijn we constant op zoek naar gemotiveerde medewerkers voor onderstaande functies:

 • deskundige werk en activering
 • maatschappelijk werker sociale dienst WZC
 • maatschappelijk werker wijkgerichte sociale werking
 • woonzorgverlener
 • ergotherapeut
 • werkvloerbegeleider activering
 • brugfiguur
 • straathoekwerker
 • buurtwerker
 • jeugdwerker

Deze profielen bieden vanuit hun specifieke expertise individuele en groepsgerichte dienstverlening aan voor doelgroepen met een specifieke problematiek of vraag. Ze verhogen op deze manier de zelfredzaamheid, de levenskwaliteit, het welbevinden en de maatschappelijke integratie vande Kortrijkse burger. 

Help je graag mensen vooruit, ben je een teamspeler en spreekt één van bovenstaande functies jou aan, aarzel dan niet langer en stel je kandidaat!

VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Je begeleidt de doelgroep op maat en professioneel, met het oog op het verhogen van de  zelfredzaamheid en het optimaliseren van het sociaal-maatschappelijk functioneren. 
 • Je informeert en helpt de doelgroep met het oog op een correcte en warme dienstverlening. Je motiveert tot verdere hulpverlening, vertrekkende vanuit de vraag van de doelgroep. 
 • Je stelt een diagnose m.b.t. de problematiek die de doelgroep aanbrengt en stelt een plan op. Je volgt de evolutie van jouw doelgroep op en rapporteert aan alle betrokken partijen
 • Je denkt kritisch mee over veranderingen binnen de dienst en geeft advies zodat de doelstellingen van de dienst gerealiseerd worden.  

Profiel

Je beschikt over een bachelor diploma of een diploma dat toegang heeft tot niveau B in een openbaar bestuur.

Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen

Bovendien:

 • Kan je actief meedenken en inspelen op vragen en wensen van interne en externe klanten. 
 • Kan je op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in het team samenwerken
 • Kan je  doelgericht werken, voor jezelf en voor de anderen binnen het team. 
 • Kan je je werkwijze spontaan in vraag stellen en nieuwe mogelijkheden zien. 
 • Kan je sociale, professionele en ethische normen in de praktijk toepassen.
 • Kan je gericht advies geven op basis van je eigen expertise en knowhow.
 • Kan je helder communiceren in twee richtingen, met aandacht voor de doelgroep en situatie.
 • Kan je subtiele en onuitgesproken gevoelens, behoeften en wensen van anderen opvangen.

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat de grote diversiteit aan teams verrijkend werkt en wij verwachten medewerkers die volledig achter onze organisatiewaarden kunnen staan en die ook uitdragen.

We verwachten dat je voldoende ondernemerschap vertoont, open staat voor andere meningen, constructief en open durft communiceren en een echte teamplayer bent.

Aanbod

- een contract van onbepaalde duur 
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
- afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. Deze wervingsreserve wordt gebruikt om snel te kunnen inspelen op de nood aan personele inzet. We putten uit deze werfreserve voor tijdelijke invullingen (vervanging ziektes, zwangerschapsvervangingen…), maar evengoed voor permanente aanstellingen van onbepaalde duur voor onderstaande functies:

 • deskundige werk en activering
 • maatschappelijk werker sociale dienst WZC (enkel met diploma maatschappelijk werk)
 • maatschappelijk werker wijkgerichte sociale werking (enkel met diploma maatschappelijk werk)
 • brugfiguur 
 • woonzorgverlener
 • ergotherapeut (enkel met diploma ergotherapeut)
 • werkvloerbegeleider activering
 • straathoekwerker
 • buurtwerker
 • jeugdwerker

Contact

Team HR Budastraat 27 8500 Kortrijk tel 1777 vacatures@kortrijk.be Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 5 juni 2023. Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.
Solliciteer nu