Terug naar zoekresultaten

bemiddelaar GAS

stad Vilvoorde Vilvoorde
16/05/2023 Functie types: Andere Regio's: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als bemiddelaar ben je verantwoordelijk voor het opstarten en organiseren van de bemiddelingen binnen de regio Halle-Vilvoorde. Je nodigt de personen uit, begeleidt de gesprekken en zorgt voor een goede opvolging van de gemaakte afspraken. Je hebt hierbij oog voor principes zoals meerzijdige partijdigheid, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. In deze functie ben je een partner van de deelnemende steden en gemeenten alsook van de sanctionerende ambtenaren (Haviland, de provincie en Halle). Je kan betrokken worden in het beleid rond bemiddeling en overlast in het algemeen binnen de stad Vilvoorde of andere aangesloten gemeenten. Je hebt hierin ook de vrijheid om zelf creatief te denken binnen deze thema’s of projecten op te starten. Een goede wisselwerking is van belang. Tot slot rapporteer je aan het diensthoofd veiligheid en preventie en aan de sanctionerend ambtenaar over het verloop van de dossiers. Zo kan zij een definitieve beslissing nemen over het al dan niet opleggen van een boete.

Profiel

Diploma minstens een masterdiploma, ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. Master criminologie of rechten.
Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/).
Indien je de bewijsstukken niet kan voorleggen, wordt je kandidatuur NIET aanvaard. Er wordt geen herinnering gestuurd.
In het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (art.596.1).
Uitstekend kunnen communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van het Frans is een pluspunt. Je bent communicatief sterk en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Ervaring met bemiddelen of kennis van de GAS-wetgeving is een pluspunt.
Over een goede informaticakennis beschikken (MS Office)

Aanbod

Weddeschaal niveau A, master.

Minimale bruto beginwedde: 3 107.98 euro/maand (voltijds)

Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.

De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques.

Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler.
De Vilvoordse Personeelskaart biedt  je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap bibliotheek Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, gratis vissen op de visvijver in Hanssenspark, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij aankoop van een abonnement in cc Het Bolwerk.

Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is.

Contact

Bijkomende inlichtingen ivm de vacature kunnen steeds bekomen worden op de dienst Personeel, AC Mattenkot, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 79 48 of via sollicitaties@vilvoorde.be Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 18 juni 2023 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu