Terug naar zoekresultaten

Interne preventieadviseur niveau 2

VGC Brussel
10/03/2023 Functie types: Veiligheid & kwaliteit Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als deskundige – interne preventieadviseur niveau 2 sta je de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Als je in dienst treedt, krijg je tijdens je tewerkstelling de mogelijkheid om het getuigschrift preventieadviseur niveau 1 (arbeidsveiligheid) te behalen.

Opdrachten

 • Je maakt deel uit van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk die geleid wordt door de interne preventieadviseur niveau 1.
 • Je voert het beleid uit voor preventie en bescherming op het werk. Hiervoor hanteer je de nodige procedures en actieplannen, verzorg je opleidingen en sta je in voor de nodige rapporteringen.
 • Je analyseert en evalueert de gevaren en risico's op het werk en neemt initiatief om de noodzakelijke maatregelen voor te stellen, om de risico's te beperken of uit te schakelen. Hiervoor bezoek je de verschillende arbeidsplaatsen, administratiehuizen, gemeenschapscentra en onderwijsinstellingen.
 • Je bent in samenwerking met de interne preventieadviseur niveau 1 een aanspreekpunt voor het management en de personeelsleden op het vlak van preventie en waakt over de continue informatieopdracht en sensibilisering.
 • Je werkt samen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDEWE (gezondheidstoezicht en risicobeheersing) en andere externe partners.
 • Je neemt in overleg met de interne preventieadviseur niveau 1 deel aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen het welzijns- en preventiebeleid nauwgezet op en past deze toe in de organisatie.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt minstens een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor) EN een getuigschrift preventieadviseur niveau 2.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag 

 • mondeling vaardig zijn 
 • schriftelijk vaardig zijn 
 • samenwerken 

Omgaan met informatie 

 • problemen analyseren 
 • oordelen vormen 

Probleemoplossend gedrag 

 • resultaatgericht werken 
 • klantgericht handelen 

Beheersmatig gedrag 

 • plannen en organiseren 
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

Bereid zijn te leren:

 • wetgeving inzake welzijn op het werk
 • nieuwe methodes voor het uitvoeren van risicoanalyse

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een contract voor onbepaalde duur vanaf 3 november 2022.

Je loonschaal is A111 - adjunct van de directeur. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Mail dan naar dan preventiedienst@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Tiffany De Schrijver op het nummer 02 563 06 55 of via jobs.vgc@vgc.be.
Solliciteer nu