Terug naar zoekresultaten

Coördinator groenbeheer

Stad Kortrijk Kortrijk
16/03/2023 Functie types: Groenmedewerker, Leidinggevend Regio's: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als groencoördinator geef je leiding aan het team groen dat verantwoordelijk is voor het groenonderhoud van de stad. Je coördineert de werking. Je coacht en begeleidt vooral de ploegbazen in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van hun taken met als doel de ambities van het beleid te realiseren. Daarnaast ben je zelf expert in de materie en ondersteun je je teamverantwoordelijke ook inhoudelijk binnen bepaalde dossiers en projecten. Je staat eveneens in voor het beheer van de infrastructuur en werkmiddelen en je neemt administratieve taken op die verbonden zijn aan de werking van je team. 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Je realiseert de doelstellingen van het beleid. 
Je werkt mee aan een vooruitstrevend beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord. Je ondersteunt op een operationeel niveau de uitwerking van het beleid. Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvol groenonderhoud, hetzij via externe partners en hetzij via de eigen dienst.
Je coördineert de werking van het team. 
Je staat in voor de goede werking van jouw team en coördineert globaal de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de algemene werking van jouw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak.
Je geeft leiding aan je medewerkers. 
Je geeft leiding aan jouw medewerkers, in de eerste plaats aan de ploegbazen en coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.  
Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen team of binnen de organisatie. 
Je werkt mee aan de uitvoering van de strategische doelstellingen van je directie en je zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden.  
Je ontwikkelt je eigen expertise. 
Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw team gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften.  Je bent steeds bereid om bijscholing te volgen om op de hoogte te zijn van de trends binnen je werkveld. Je neemt hierin ook zelf het initiatief.  

Profiel

  • Je beschikt over bachelor diploma of slaagt in een niveau- of capaciteitstest.
  • Je hebt minstens één jaar leidinggevende ervaring
  • Je beschikt over een rijbewijs B.
  • Kennis en ervaring in groenonderhoud en/of groenbeheer is noodzakelijk.

Aanbod

- een contract van onbepaalde duur 
- maaltijdcheques van 7,5 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
- beperkte mogelijkheden tot telewerk
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Stad Kortrijk Directie Personeel - Team HR Budastraat 27 8500 Kortrijk bel 17 77 vacatures@kortrijk.be
Solliciteer nu