Terug naar zoekresultaten

Beleidsmedewerker Jeugd

VGC Brussel
14/03/2023 Functie types: Administratie, Andere, Leidinggevend Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als beleidsmedewerker Jeugd ben je verantwoordelijk voor de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein Jeugd.  Je stuurt een team van een tiental medewerkers aan. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen in het kader van het jeugdbeleid bereikt worden. Je verzekert het optimale verloop van de werking en/of ondersteunende werkprocessen via permanente monitoring, evaluatie en bijsturing waar nodig.

Opdrachten

 • Je maakt concrete doelstellingen op voor het team.
 • Je coördineert werkzaamheden en processen binnen je team.
 • Je beheert het budget.
 • Je werkt mee het strategisch beleid uit van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport samen met de algemeen directeur en de coördinatoren.
 • Je staat in voor de conceptuele ontwikkeling van beleidsthema’s, bijvoorbeeld rond kind- en jeugdvriendelijkheid.
 • Je coördineert, realiseert en ondersteunt acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken en werkt hiervoor samen met partners.
 • Je monitort de beleidsuitvoering en geeft hierover feedback aan het beleid.
 • Je volgt (recente) ontwikkelingen op binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends).
 • Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe klanten. Je bouwt een band uit met relevante partners voor het jeugdbeleid.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • coachend leidinggeven
 • beslissingen nemen
 • innovatief zijn
 • kunnen netwerken
 • kennis van de jeugdsector en het vrijetijdsbeleid in Brussel is een pluspunt

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur vanaf 1 juni 2023.

Je loonschaal is A111 - adjunct van de directeur. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Yannick Roman, algemeen directeur bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport op het nummer 02 563 05 04 of via yannick.roman@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be.
Solliciteer nu