Terug naar zoekresultaten

Regisseur gezinsondersteuning, buitenschoolse opvang en activiteiten (deskundige team sectoren)

Stad Sint-Niklaas Sint-Niklaas
13/03/2023 Functie types: Maatschappelijk werk Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Je start met het opvolgen van de huidige werking rond polarisering, extremisme en radicalisering ter vervanging van een collega met zwangerschapsverlof (zes maanden).

Gaandeweg breid je je werking uit als regisseur samenleven & leefbaarheid. Dit is een nieuwe functie. Daarbij behoud je het overzicht van alle projecten en acties in Sint-Niklaas die onder de noemer sociale preventie vallen en de impact van deze interventies op het samenleven en leefbaarheid in onze stad. Je bewaakt de uitvoering van de doelstellingen van het strategisch veiligheids-en preventieplan. Je hebt hierbij veel samenwerking en overleg met interne en externe partners die zich bevinden binnen het veld van integrale veiligheid.

Voor het luik rond polarisering werk je rond signalen die je krijgt vanuit de samenleving. Je fungeert als aanspreekpunt bij meldingen en vragen. Hierin herken je mogelijke tendensen, die je opvolgt en toetst bij ondersteunende organisaties en je eigen netwerk van eerstelijnswerkers. Dit netwerk onderhoud je door het opnemen van de regie in het organiseren van vormingen, overleg en relevante projecten.

Voor het takenpakket rond extremisme en radicalisering, organiseer je casusoverleg en strategisch overleg op verschillende niveaus. Hiervoor werk je nauw samen met betrokken partners, zoals ook de lokale politie. Vanuit jouw functie breng je deze partners samen en zorg je voor een goede wettelijke en deontologische omkadering.

Je werkt ook rond het thema straatintimidatie. Je verzorgt de opvolging van het Safer Cities-project, in samenwerking met Plan International. Ook werk je aan de opstart van een actieplan rond straatintimidatie, in samenwerking met relevante partners.

In deze functie is het belangrijk om op een constructieve manier contacten op te bouwen en te onderhouden, maatschappelijke tendensen op te volgen en hierop in te spelen door het regisseren van verschillende projecten. Hiervoor vertrek je van een omgevingsanalyse en van de actuele noden op het terrein die je samen met partners in kaart brengt. Je werkt samen met lokale diensten, maar weet ook wat welke relevante tendensen spelen binnen andere lokale besturen en op Vlaams niveau.

Je hebt een uitgesproken interesse in de thema’s maatschappelijke en integrale veiligheid, sociale preventie, samenleven & leefbaarheid in een stedelijke context.

Voor deze functie zoeken we iemand die tijdelijk een vervanging kan opnemen van 6 maanden, verlengbaar tot een contract van onbepaalde duur (als regisseur samenleven en leefbaarheid) indien je slaagt voor een examen (dat later dit jaar wordt georganiseerd). Je werkt in de dienst regie welzijn – team lokaal sociaal beleid. Deze dienst omvat alle beleidsdomeinen omvat waarvoor stad & OCMW Sint-Niklaas de regie opneemt van het lokaal sociaal beleid.

Inhoudelijke vragen? Contacteer els.cant@sint-niklaas.be of 03 778 37 31.

Profiel

Op 24 maart 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent in het bezit van een bachelorsdiploma of gelijkwaardig

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. Je krijgt een tijdelijk contract voor een bepaalde duur van zes maanden. Dit is een verkorte procedure, via deze procedure kan je maximaal 18 maanden worden aangesteld.

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer       
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.

minimum maandloon (voltijds):

 • met 0 jaar anciënniteit: 2.913,19 euro bruto
 • met 12 jaar anciënniteit: 3.383,16 bruto
 • loonsimulatie via wedden@sint-niklaas.be 

Contact

Inschrijven kan tot ten laatste vrijdag 24 maart 2023 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu