Terug naar zoekresultaten

Regisseur kinderopvang, gezinsondersteuning, buitenschoolse opvang en activiteiten (deskundige team sectoren)

Stad Sint-Niklaas Sint-Niklaas
13/03/2023 Functie types: Kinderopvang, Maatschappelijk werk, Zorg Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Voor de regie van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA), werk je aan een geïntegreerd aanbod voor buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Je faciliteert overleg tussen alle lokale spelers (onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, jeugd, sport,…) om te komen tot een samenwerking. Je stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit met aandacht voor 3 doelstellingen:

 • speelmogelijkheden en ontplooiingskansen geven aan kinderen, maar ook zorgen voor keuzevrijheid en recht op rust.
 • ouders de mogelijkheid geven om werk, opleiding en gezin vlot te combineren.
 • een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.

Het is de bedoeling dat kinderen meer kansen krijgen om zich te amuseren én hun talenten te ontwikkelen.

Voor het domein gezinsondersteuning werk je samen met partners om de noden te detecteren in de gezinsondersteuning. Op basis hiervan ontwikkel je met en voor partners initiatieven voor gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 25 jaar. Je neemt bijv. deel aan het perinataal netwerk, je volgt samenwerkingsovereenkomsten met partners op, …

Voor regie kinderopvang baby’s en peuters werk je aan verschillende projecten en thema’s rond kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en hun ouders. Je gaat op zoek naar mogelijke subsidies voor de kinderopvang en werkt subsidiedossiers verder uit. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het lokaal loket kinderopvang en het centraal aanmeldingssysteem kinderopvang.

Je werkt aan volgende thema’s: uitbreidingsronde Vlaamse regering, opportuniteitsadvies, lokaal overleg kinderopvang, tijdelijke vervangcapaciteit.

Je bent het aanspreekpunt voor alle organisatoren kinderopvang in de stad. Samen met hen en andere partners denk je na over het lokaal beleid rond kinderopvang. Je faciliteert overleg tussen alle lokale partners (onderwijs, welzijn, kinderopvang,…) om te komen tot een samenwerking. Zo creëer je kansen voor de allerjongste inwoners van onze stad in die belangrijke eerste duizend dagen.

In deze functie is het belangrijk om op een constructieve manier contacten op te bouwen en te onderhouden, maatschappelijke tendensen op te volgen en hierop in te spelen door het regisseren van verschillende projecten. Hiervoor vertrek je van een omgevingsanalyse en van de actuele noden op het terrein die je samen met partners in kaart brengt. Je werkt samen met lokale diensten, maar weet ook wat welke relevante tendensen spelen binnen andere lokale besturen en op Vlaams niveau.

Voor deze functie zoeken we iemand die tijdelijk een vervanging kan opnemen van 12 maanden (eerste aanstelling: zes maanden), mogelijk verlengbaar. Je werkt in de dienst regie welzijn – team sectoren. Deze dienst omvat alle beleidsdomeinen waarvoor stad & OCMW Sint-Niklaas de regie opneemt van het lokaal sociaal beleid.

Inhoudelijke vragen? Contacteer els.cant@sint-niklaas.be of 03 778 37 31.

Profiel

Op 24 maart 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent in het bezit van een bachelorsdiploma of gelijkwaardig

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. Je krijgt een tijdelijk contract voor een bepaalde duur van zes maanden. Dit is een verkorte procedure, via deze procedure kan je maximaal 18 maanden worden aangesteld.

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer       
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.

minimum maandloon (voltijds):

 • met 0 jaar anciënniteit: 2.913,19 euro bruto
 • met 12 jaar anciënniteit: 3.383,16 bruto
 • loonsimulatie via wedden@sint-niklaas.be 

Contact

Inschrijven kan tot ten laatste vrijdag 24 maart 2023 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu