Terug naar zoekresultaten

Communicatiemedewerker GC De Markten

VGC Brussel
08/03/2023 Functie types: Communicatie Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als communicatiemedewerker werk je samen met de centrumverantwoordelijke en de andere collega’s aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking van het gemeenschapscentrum op het vlak van informatie, communicatie en onthaal.
Je ontwikkelt een uniform communicatiebeleid dat de volledige werking van GC De Markten representeert.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

Als communicatiemedewerker werk je samen met de centrumverantwoordelijke en de andere collega’s aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking van het gemeenschapscentrum op het vlak van informatie, communicatie en onthaal.

Je ontwikkelt een uniform communicatiebeleid dat de volledige werking van GC De Markten representeert.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

Communicatie en onthaal

 • Je staat in voor ‘communicatie, onthaal en informatie’ in het GC en laat dit doorstromen naar het team communicatie & onthaal, dat je ook aanstuurt.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak en uitvoering van het communicatieplan van het GC.
 • Je zorgt voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen en stakeholders en informeert hen over de verschillende aspecten van de werking.
 • Je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het GC.
 • Je bent eindverantwoordelijke voor de content van het tijdschrift, de website, de digitale nieuwsbrief, sociale media en andere informatiedragers en voor de archivering ervan.
 • Je ontwikkelt promotiemateriaal.

Werkprocessen

 • Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de werking van het GC en de externe communicatie (huisstijl, communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling …).
 • Je ontwikkelt communicatiestrategieën en tools voor de interne communicatie (bv. Sharepoint).
 • Je maakt (mee) het communicatiebudget op en beheert het.
 • Je ontwikkelt mee de publiekswerking (adressenbeleid en -beheer, doelgroepencommunicatie …).

Overleg

 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie en publiekswerking, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van de regionale en bovenlokale communicatie.
 • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.
 • Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie.

Algemene werking van het GC

 • Je ondersteunt bij activiteiten van het gemeenschapscentrum.
 • Je neemt het verslag tijdens vergaderingen.
 • Je bent bereid  avond- en weekendwerk te verrichten.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context, ervaring of affiniteit hebben met het werken in een grootstedelijke en superdiverse omgeving
 • een vlotte pen hebben en vertrouwd zijn met sociale media
 • kennis hebben van relevante softwareprogramma’s zoals Mailchimp, Canva, Drupal 8 en Yesplan of bereid zijn om dit te leren
 • vlot Nederlands spreken en schrijven
 • kennis hebben van het Frans, Engels en/of Arabisch is een pluspunt

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur vanaf 1 juli 2023.

Je loonschaal is B111 - deskundige. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Eva Wilsens, centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum De Markten op het nummer 02 512 34 25 of via eva.wilsens@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be.
Solliciteer nu