Terug naar zoekresultaten

redder

Stad Sint-Niklaas Sint-Niklaas
13/03/2023 Functie types: Veiligheid & kwaliteit Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als redder ben je onmisbaar in ons zwembad. Je bent de professional die de veiligheid van onze zwemmers garandeert door een goede kennis en toepassing van reddertechnieken, EHBO en reanimatie. Je bent alert en verantwoordelijk. Je bent een kei in het samenwerken, veiligheid is immers teamwerk. Je kan op een gepaste manier reageren bij conflicten.  Je wordt ingeschakeld bij zwemlessen en je bent aanspreekbaar voor praktische vragen van zwemclubs , scholen en alle andere zwemmers. Regelmatig werk je aan de balie zodat je ook alles weet van tarieven en openingsuren. Je onthaalt onze klanten hartelijk.  Door je bijdrage in onderhoud zorg je voor een proper, kwalitatief ‘top’ zwembad.  Het is jouw doel om enthousiast bij te dragen om aan elke sporter of zwemmer een gevoel van veiligheid te geven en zwemmen mogelijk te maken in een ontspannen sfeer in samenwerking met je collega’s en het volledige team Sinbad.

We zoeken redders voor een voltijdse of deeltijdse invulling (gemiddelde weekprestaties vanaf  6 uur, op jouw maat in te vullen). Ook jobstudenten zijn welkom!

Profiel

Profiel

Professional in veiligheid en toezicht - alert en verantwoordelijk - kei in het samenwerken -

slim bij conflicten - aanspreekbaar voor de klant

Algemene voorwaarden

Op donderdag 13 april 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België

je bent van onberispelijk gedrag

je geniet de burgerlijke en politieke rechten

je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

je slaagt voor de selectieproeven.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

je bent in het bezit van een hoger reddersbrevet en geldig bijscholingsattest.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt

een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Desgevallend kan er teruggekoppeld worden naar overige selectieonderdelen.

overige selectieonderdelen (1 of meerdere) kunnen bestaan uit:

praktische proeven en/of schriftelijke proeven

gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…).  Deze zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.

De definitieve examenplanning wordt door de jury opgemaakt.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 6 maanden. Na deze 6 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract). Aan de tewerkstelling komt evenwel een einde bij de sluiting van Sinbad.

aantrekkelijk salaris

maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer (niet van toepassing bij jobstudenten)

aangepaste vorming en een functionele loopbaan

boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

interessante verlofregeling

relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen

minimum maandloon (voltijds) (volgens index januari 2023):

met 0 jaar anciënniteit: 2.276,55 EUR bruto

met 12 jaar anciënniteit: 2.618,20 EUR bruto

loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

uurloon jobstudenten: 13,98 euro/uur.

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Contact

Inschrijven kan tot ten laatste donderdag 13 april 2023 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu