Terug naar zoekresultaten

Administratief medewerker ruimtelijke ordening en omgeving (onbepaalde duur)

Stad Aarschot Aarschot
13/03/2023 Functie types: Omgeving & ruimtelijke planning Regio's: Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Op zelfstandige wijze opdrachten kunnen uitvoeren binnen het werkdomein van het departement en op deze wijze een substantiële bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dienstverlening van de stad.

De functiehouder voert algemene administratieve taken uit met betrekking tot het werkdomein van het departement ter ondersteuning van de diensten Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.

Het betreft onder meer:

 • ondersteuning van  administratieve processen bij omgevingsvergunningen zoals bijvoorbeeld bij stedenbouwkundige en/of milieutechnische dossiers, verkavelingen en/of vegetatiewijzigingen. Tevens ook het afleveren van stedenbouwkundige attesten en het verzorgen van stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie);
 • de opmaak en opvolging van diverse belastingkohieren behorende tot de diensten ruimtelijke ordening en leefmilieu;
 • de loketfunctie tot het werkdomein van de diensten en de informatieverstrekking ondersteunen (dit m.b.t. de omgevingsvergunningenprocedures, leefmilieu gerelateerde dossiers, het stedelijke afvalbeheer en hinderproblematiek);
 • het afleveren van attesten en documenten, briefwisseling, bijhouden en updaten van diverse gegevens, redactie van teksten, tekstverwerking;
 • dossierbeheer en klassement;
 • het opmaken van overzichten en lijsten;
 • diverse administratieve taken

Profiel

 • Je bent een gemotiveerde en klantvriendelijke teamplayer met uitstekende administratieve en communicatieve vaardigheden.
 • Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (waaronder onder meer de vereiste over de taalkennis).
 • Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

 

 

Aanbod

 • Een voltijdse betrekking (38/38 u/w) in contractueel verband voor onbepaalde duur met glijdende werktijdenregeling in een boeiende en dynamische werkomgeving
 • Aarschot, parel van het Hageland, heeft een centrale ligging en is vlot bereikbaar vanuit verschillende regio’s zowel met de wagen als met het openbaar vervoer (trein/bus)
 • Een verloning op niveau C (C1-C3)  [brutomaandsalaris aan huidige index bedraagt voor voltijdse prestaties minimum 2 258,22 euro], met mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring conform de toepasselijke bepalingen, een aantrekkelijke vakantiedagenregeling aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding woon-werkverkeer, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer)  en opleidings- en ontwikkelingskansen  
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar
 • De stad stimuleert gelijke kansen en diversiteit.

 

Contact

SELECTIEPROCEDURE De selectieprocedure bestaat uit een mondelinge selectie (grondig sollicitatiegesprek). De kandidaten die toegelaten worden voor deelname aan de selectieprocedure zullen hier tenminste 14 kalenderdagen op voorhand per e-mail of telefonisch van in kennis gesteld worden samen met de dag, plaats en het tijdstip waarop ze worden verwacht voor de mondelinge selectie. INTERESSE? Om geldig te kandideren, bezorg je ons je sollicitatiebrief en CV, een afschrift van je diploma (of studiebewijs + verklaring), een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum) en eventueel je taalattest volgens minimaal ERK-niveau B2 / richtgraad 3, of het bewijs van een diploma secundair onderwijs in de Nederlandse taal We verwachten je schriftelijke kandidatuurstelling uiterlijk op 28 maart 2023: • bij voorkeur via inschrijving via een elektronisch formulier via de link: https://www.jobsolutions.be/register/14561-11 maar je kan ons je kandidatuurstelling met bijhorende documenten ook bezorgen: • bij een per post aangetekend verzonden sollicitatie deze dient uiterlijk op 28 maart 2023 afgestempeld te zijn (datum van poststempel geldt) of • bij een persoonlijk overhandigde sollicitatie Deze dient uiterlijk op 28 maart 2023 afgegeven te zijn aan de infobalie op het stadhuis (tijdstip van persoonlijke afgifte wordt beschouwd als tijdstip van indiening van de kandidatuur) Kandidaturen per e-mail komen niet in aanmerking. Je kandidatuur zal slechts in aanmerking genomen worden als alle bovenvermelde bewijsstukken bij je schrijven gevoegd zijn. CONTACTPUNT Meer informatie in verband met deze betrekking, de voorwaarden, de procedure en de functiebeschrijving kan je bekomen bij de Personeelsdienst Stad en OCMW Aarschot Ten Drossaarde 1 te 3200 Aarschot Telefoon: 016 55 04 83 E-mail: selectie@aarschot.be
Solliciteer nu