Terug naar zoekresultaten

Project- en netwerkcoördinator CoNnect – VGC Samenleven & Diversiteit

VGC Brussel
08/03/2023 Functie types: Administratie, Andere Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als project- en netwerkcoördinator CoNnect realiseer je een open, flexibel, divers en enthousiast netwerk dat gericht is op een warm onthaal van nieuwe Brusselaars. Je zorgt ervoor dat meer netwerk- en participatiekansen voor hen mogelijk worden in het Nederlandstalig netwerk in Brussel. Je gaat aan de slag in het team Samenleven en Diversiteit van de VGC-administratie en ontwikkelt van daaruit een operationele samenwerking met tal van terreinpartners in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Meer concreet werk je aan:

 • Het strategisch uitbouwen van en begeleiden van het leerproces binnen het samenwerkingsnetwerk.
 • Het coördineren en ondersteunen van acties inzake het ontsluiten en, waar nodig het creëren, van het aanbod aan participatie- en netwerkkansen.
 • Het monitoren van de resultaten van het netwerk en het delen van kennis en expertise.

Opdrachten

 • Je enthousiasmeert en activeert organisaties om deel uit te maken van het netwerk
 • Je staat voor het uitwerken en permanent actualiseren van de governance en de samenwerkingsprincipes voor het netwerk.
 • Je genereert betrokkenheid en steun voor het netwerk bij externe stakeholders.
 • Je begeleidt het leerproces binnen het netwerk: inzicht verwerven in en permanent in kaart brengen van vraag en aanbod, goede praktijken, werkende principes  …
 • Je zorgt voor een goede informatiedoorstroom tussen alle partners uit het netwerk.
 • Je coördineert en ondersteunt bij het uitwerken van concrete acties om het aanbod in de regio te ontsluiten en waar nodig, bijkomend aanbod te creëren.
 • Je staat in voor het overkoepelend beheer van de concrete acties om aanbod te ontsluiten en, waar nodig, te creëren.
 • Je neemt overkoepelende acties rond communicatie over het netwerk.
 • Je ontwikkelt een strategie vanuit het netwerk om de noden van de nieuwe Brusselaars te bevragen (human centred design).
 • Je neemt actief deel aan het ondersteuningsaanbod op Vlaams niveau.
 • Je staat in voor het monitoren en evalueren van het netwerk en de concrete acties via het jaarlijks actieplan.
 • Je deelt geleerde lessen rond de ontwikkeling van het regionaal organisatienetwerk naar andere geïnteresseerden.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • flexibel reageren
 • creatief en innovatief handelen
 • samenwerken met en coachen van partners / een netwerk uitbouwen (multi-stakeholdersmanagement)
 • actief omgaan met diversiteit
 • inzicht hebben in de Brusselse grootstedelijke en institutionele context
 • kennis van het integratiebeleid of ervaring binnen de (brede) sector is een pluspunt
 • ervaring met procesbegeleiding en/of innovatieve projectontwikkeling

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur vanaf 1 juli 2023.

Je loonschaal is A111 - adjunct van de directeur. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Janna Moonens, coördinator bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin op het nummer 02 563 03 44 of via janna.moonens@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be.
Solliciteer nu