Terug naar zoekresultaten

Centrumverantwoordelijke gemeenschapscentrum Nekkersdal

VGC Brussel
16/01/2023 Functie types: Administratie, Cultuur & toerisme, Maatschappelijk werk Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Waar werk je?

Jij komt terecht bij GC Nekkersdal, het gemeenschapscentrum in Laken. GC Nekkersdal huist samen met de Hoofdstedelijke Bibliotheek, en biedt plek aan een IBO, consultatiebureau, fietsbieb, babytheek en buurtkeuken. Het GC organiseert een brede waaier van activiteiten voor de lokale gemeenschap rond het centrum, waarbij ontmoeting vaak centraal staat. Er komen verschillende doelgroepen over de vloer. Het kinder- en familieaanbod is een groot onderdeel van de werking. Daarnaast zet het GC ook actief in op een open onthaal en dienstverlening voor elke bezoeker die met vragen zit.

De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming.

Wat doe je?

Je hebt de dagelijkse leiding over deze gehele organisatie. Je draagt de eindverantwoordelijkheid, zodat de doelstellingen van het gemeenschapscentrum en van het netwerk bereikt worden.

Als ad interim centrumverantwoordelijke zet je vooral in op de continuïteit van de werking en het aansturen van de ploeg. Je werkt met een diverse personeelsploeg op een coachende en sturende manier.

Je hebt een brede interesse in sociaal-cultureel werk en het stimuleren van samenwerkingen met (lokale) partners.

Je rapporteert aan de entiteitsverantwoordelijke.

Opdrachten

Je organiseert de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum.

 • Je voert een personeelsbeleid.
 • Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt teamvergaderingen, werk- en stuurgroepen (lokaal en/of bovenlokaal).

Je screent de lokale noden en ontwikkelt op basis daarvan de inhoudelijke en gemeenschapsvormende werking. Je evalueert ze en stuurt ze bij.

 • Je netwerkt met lokale en bovenlokale diensten, verenigingen, informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.
 • Je neemt deel aan overlegfora, werk- en stuurgroepen binnen en buiten de VGC. Je overlegt met de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je volgt de uitvoering van het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en het lokaal cultuurbeleidsplan mee op.
 • Je volgt de sociaal-culturele werking en het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum op, je evalueert ze en stuurt ze bij, in overleg met alle betrokkenen binnen en buiten de VGC.
 • Je neemt een actieve bovenlokale rol op in het netwerk: je maakt deel uit van en werkt mee aan het overkoepelende N22-verhaal.

Je staat in voor de zakelijke en financiële werking.

 • Je beheert de vzw. Je organiseert bestuursvergaderingen en woont ze bij. Je verzorgt de verslaggeving en de statutaire verplichtingen.
 • Je volgt het financieel beleid van de vzw en staat in voor het financieel beheer.

Je staat in voor het beheer van de infrastructuur

 • Je volgt het verbouwingsdossier van op afstand en koppelt hierover terug naar VGC, bestuur en personeel.
 • Je ondersteunt de ploeg bij de opmaak van een aangepast programma ’23-’24, in functie van een verhuis naar een tijdelijke locatie (in 2024).

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • coachen, aansturen en motiveren van medewerkers
 • omgaan met diversiteit
 • flexibel reageren – je bent bereid om te werken op avonden en in het weekend
 • creatief handelen
 • netwerken
 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt
 • zorgen voor een correcte communicatie, zowel schriftelijk als digitaal
 • mondeling en schriftelijk vaardig zijn in het Nederlands; kennis van de Franse taal is aangewezen

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds vervangingsovereenkomst met ingang vanaf 23 maart 2023 voor de duur van de afwezigheid van de titularis

Je loonschaal is A111 - adjunct van de directeur. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Dorien Herremans, centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum Nekkersdal via 02 421 80 60 of dorien.herremans@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Tiffany De Schrijver via 02 563 06 55 of tiffany.deschrijver@vgc.be.
Solliciteer nu