Terug naar zoekresultaten

Stafmedewerker Welzijn, Gezondheid en Gezin

VGC Brussel
16/01/2023 Functie types: Administratie Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als adjunct van de directeur ben je verantwoordelijk voor de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de algemene directie bereikt worden in wisselwerking met de specifieke doelstellingen van diverse onderdelen van de algemene directie én van de VGC. Daarom ligt de focus voor deze functie op strategische projecten die op de gehele algemene directie betrekking hebben of die aansluiten bij VGC-brede thema’s. Je rapporteert aan de algemeen directeur Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Opdrachten

Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s:

 • Je staat mee in voor opmaak, bijsturing en monitoring van de strategische planning van de algemene directie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van specifiek toegewezen beleidsthema’s.
 • Je ontwikkelt mee het stakeholderbeleid van de algemene directie.
 • Je zet de strategische lijnen uit voor de digitale projecten voor de algemene directie zoals de digitale subsidiebehandeling: je bent het aanspreekpunt voor ICT & Communicatie bij de ontwikkeling van softwareprojecten en analyseert de werking van softwaretoepassingen om inhoudelijk bij te sturen waar nodig (VIKS – e-loket – Sharepoint – Financieel Beheer Systeem  …).

Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken:

 • Je beheert de beleidscirkel.
 • Je coördineert of neemt deel aan inhoudelijke projecten over de diensten van de algemene directie heen of transversaal binnen de VGC.

Coördineren van de werkzaamheden en de processen:

 • Je volgt de strategische planning op binnen het geheel van de algemene directie en monitort de voortgang van het strategisch meerjarenplan en het management- en operationeel plan.
 • Je monitort en stroomlijnt de van kracht zijnde algemene reglementeringen.
 • Je ontwikkelt en beheert de noodzakelijke procedures inzake subsidiëring, inclusief de monitoring van de effectiviteit.
 • Je stuurt de ontwikkeling aan van de indicatoren, inclusief de monitoring en de evaluatie.

Opvolgen van (recente) ontwikkelingen binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends):

 • Je bent verantwoordelijk voor de data-analyse en de opvolging ervan: bevordering van de digitalisering in functie van het documenteren, beheren en terbeschikkingstellen van de aanwezige kennis en ervaring binnen de algemene directie.

Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe klanten:

 • Je neemt deel aan interne transversale en directiebrede werkgroepen.
 • Je neemt deel aan het overleg met externe stakeholders.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • affiniteit met informatica
 • een sterke voeling met de VGC en Brussel en inzicht in de welzijns- en/of gezondheidsmaterie zijn een pluspunt

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur vanaf 1 april 2023.

Je loonschaal is A111 - adjunct van de directeur. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Dirk Broekaert, algemeen directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin op het nummer 02 563 03 37 of via dirk.broekaert@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be.
Solliciteer nu