Terug naar zoekresultaten

Centrumleider

OCMW Kortrijk Kortrijk
23/11/2022 Functie types: Andere Regio's: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De centrumleider geeft het wijkgericht sociaal werk mee vorm in de wijk waarin het wijkteam actief is. Je bent dagelijks verantwoordelijke voor de pijlers ontmoeten en buurtgericht werken. Je bent operationeel leidinggevende van de onthaal-, onderhouds-, en logistieke medewerkers. Je ontwikkelt samen met het team acties en projecten om de leefbaarheid in de wijk te verhogen.

 

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN? 

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het wijkcentrum en ondersteunt de vrijwilligers, de administratieve-, logistieke-, en onderhoudsmedewerkers, om een optimale werking te bekomen.
 • Je onderhoudt contacten met zowel interne als externe partners, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de wijkbewoners en de bezoekers van het wijkcentrum aan te bieden.
 • Je bouwt een vrijwilligers-, buurt- en mantelzorgnetwerk uit met het ook op het realiseren van de activiteiten in het wijkteam.
 • Je geeft, vanuit je dagelijkse werkervaring en deskundigheid, mee vorm aan het wijkactieplan en beleid door het uitwerken van voorstellen en het geven van adviezen, zodat de beleidsdoelstellingen van het wijkteam gerealiseerd worden.
 • Je volgt administratieve verrichtingen op en zorgt ervoor dat het wijkteam voldoet aan de decretale erkenningsnormen.
 • Je staat in voor de dagelijkse coördinatie van de eigen activiteiten en ziet toe op een kwalitatieve uitvoering ervan.
 • Je hebt aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling teneinde je expertise op peil te houden.

 

We zijn op zoek naar twee voltijdse centrumleiders: een centrumleider voor wijkteam Noord en een centrumleider voor wijkteam Zuidelijke Rand.

Profiel

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN? 

Ben je een externe kandidaat?

 • een bachelor diploma, bij voorkeur in een sociale richting of een diploma dat toegang geeft tot niveau B.
 • geen bachelor diploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar minimaal 1 jaar aantoonbare relevante beroepservaring en slagen voor een niveau-en capaciteitstest. 

Ben je een interne kandidaat?

Interne en externe personeelsmobiliteit: 

 • Een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad of het OCMW.  

Bevordering (via interne en externe mobiliteit): 

 • Je hebt minstens 4 jaar niveau anciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op D4/5-niveau én 6 jaar dienst anciënniteit bij de stad of het OCMW. 

Aanbod

- een contract van onbepaalde duur  op B-niveau.
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster
- mogelijkheden tot telewerk
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

HEB JE INTERESSE? Inschrijven kan tot en met 11 december 2022, enkel digitaal via: https://www.kortrijk.be/nieuws/centrumleider-b1-b3-1 HEB JE VRAGEN? Voor meer informatie kan je contact opnemen met Robbe Struyve, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 0499 77 90 97. Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.
Solliciteer nu