Terug naar zoekresultaten

Projectcoördinator Veiligheid en Welzijn op het Werk

Stad Kortrijk Kortrijk
22/11/2022 Functie types: HR, Veiligheid & kwaliteit Regio's: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Je ondersteunt de directie Personeel en in het bijzonder het team Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bij de uitbouw van een structureel welzijnsbeleid voor werknemers in de groep Kortrijk. Je volgt de uitgebouwde visie rond welzijnsbeleid op en staat in voor de uitrol en opvolging van de jaaractieplannen in nauwe samenwerking met de stuurgroep.  

Vanuit je rol draag je bij aan een duurzaam HR-beleid: Gezonde Gemotiveerde Gelukkige medewerkers. Je houdt mee vinger aan de pols in het brede welzijnsbeleid vanuit de werkgever en je volgt nieuwe beleidslijnen op rond o.a. re-integratie van zieke medewerkers en geeft nodige adviezen en bijsturing hierin. Je werkt hiervoor nauw samen met het HR team in de uitrol van beleid en concrete individuele opvolging van bepaalde medewerkers in kader van reïntegratie. 

Profiel

Je ondersteunt de uitwerking van het welzijnsbeleid waarbij je meewerkt aan de opvolging van A tot Z van de diverse acties, jaaractieplannen en afspraken binnen de stuurgroep. We verwachten duidelijke inbreng en expertise in de uitrol van diverse projecten gaande van de voorbereiding, opbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid. Actuele thema’s zijn: 

  • Agressiebeleid,  
  • Werkplekken en nieuwe werken, 
  • Ziektebeleid, re-integratie, 
  • Mentaal welzijn, 
  • Veiligheid en preventie mobiele arbeidsmiddelen 
  • Vormingsbeleid veiligheid en welzijn, 
  • … 

Je vormt samen met de directeur Personeel en de preventieadviseurs het aanspreekpunt voor het beleidsdomein Veiligheid en Welzijn. Je bent daarnaast ook aanspreekpunt voor de vertrouwenspersonen en stemt je werking af met IDEWE en de preventieadviseurs psychosociaal welzijn.  

Je bent actief betrokken in het sociaal medisch team en neemt rol op in reïntegratie van medewerkers in opbouw plan van reïntegratie- opvolging- relatie tot arbeidsgeneesheer, steeds in samenwerking met HR en betrokken team/ leidinggevenden.

Je ondersteunt je leidinggevende in de beleidsplanning  en doet suggesties naar voorstellen om de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie te vertalen in concrete projecten en acties. 

Je verzamelt en verwerkt proactief informatie om het veiligheids- en welzijnsbeleid en de inhoud van beleidsplannen met kennis en data te kunnen ondersteunen en onderbouwen.

Je betrekt je collega’s en relevante  actoren en partners bij de uitwerking van het veiligheids- en welzijnsbeleid en je toetst je voorstellen op regelmatige basis af met je leidinggevende en de collega’s van de directie Personeel om zo proactief behoeften te kunnen capteren en het draagvlak voor je beleid te vergroten.

Je bereidt beleidsplannen en nota’s voor zodat je leidinggevende voorbereid is om deze toe te lichten in verschillende overlegorganen. 

Je ondersteunt de communicatie over beleidsbeslissingen en het veiligheids- en welzijnsbeleid en staat ook zelf in voor communicatie via de kanalen van Kortrijk om medewerkers te informeren. 

Je onderhoudt formele en informele contacten met de collega’s en externe partners die het beleid uitvoeren om zo (neven)effecten, opportuniteiten, of structurele knelpunten in de uitvoering te identificeren en bij te sturen. 

Je wisselt kennis en ervaring uit m.b.t. je beleidsthema en neemt deel aan overlegstructuren waarbij je een nuttig en relevant netwerk opbouwt. 

Je hebt aandacht voor informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking tussen de verschillende directies, teams en de leidinggevenden, alsook met andere interne en externe (subsidie)partners. 

Je neemt constructief deel aan interne vergaderingen en zorgt voor een optimale kennisdeling met de collega’s en leidinggevende. Je formuleert suggesties of brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening. 

Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling, je gaat proactief te werk in het op peil houden en verbeteren van je expertise. 

Je zorgt dat je op de hoogte bent van de nieuwste evoluties en trends  binnen je beleidsgebied met als doel een innovatief, vooruitstrevend toekomstproof beleid. 

Aanbod

- een contract van onbepaalde duur op B-niveau
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster (38u/week)
- mogelijkheden tot telewerk
- aandacht voor welzijn (onder andere dankzij jouw actieplannen)
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Stad Kortrijk Directie Personeel - Team HR Budastraat 27 8500 Kortrijk bel 17 77 vacatures@kortrijk.be
Solliciteer nu