Terug naar zoekresultaten

Projectmedewerker Werken voor Ketjes

VGC Brussel
17/11/2022 Functie types: Andere, Maatschappelijk werk Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als projectmedewerker zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende en collega’s binnen je team, voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleidsinitiatieven binnen de kinderopvang en de preventieve gezinsondersteuning in Brussel. Het gaat over de opvolging van specifieke projecten, evenementen en subsidiestromen.

Opdrachten

Organiseren, opzetten en opvolgen van projecten, evenementen en acties binnen een geïntegreerd gezinsbeleid.

Opzetten en opvolgen van projecten rond Geïntegreerd Gezinsbeleid zoals bijvoorbeeld acties onder het label ‘Werken voor Ketjes’.
Samenwerking en overleg met het werkveld, partnerorganisaties en andere overheden om zo op de hoogte te blijven van de dynamieken en noden.
Opvolgen van Vlaamse beleidsontwikkelingen (o.a. regelgeving Opgroeien) en subsidieoproepen.
Organiseren van netwerkevenementen en ontmoetingsmomenten met bijvoorbeeld de medewerkers en organisatoren van de kinderopvang en de IBO’s in Brussel.
Verbanden leggen binnen en buiten de entiteit Gezin om tot geïntegreerde projecten te komen.

Voorbereiden en opvolgen van (digitale) subsidiedossiers (o.a. voor de consultatiebureaus, inloopteams, IBO’s, infrastructuursubsidies,...)

Overleg en dossieropvolging met de betrokken organisaties.
Behandelen van aanvraag en opmaken van besluitvorming.
Verantwoordingsstukken doornemen en evalueren.
Beheren van het digitaal subsidieloket VGC voor entiteit Gezin. Via dit loket kunnen organisaties subsidies aanvragen en de stand van zaken van hun subsidiedossier opvolgen.

Intern en extern vertegenwoordigen van de administratie
Organiseren van werkgroepen, netwerkmomenten en evenementen.

Deelnemen aan netwerkmomenten omtrent geïntegreerd gezinsbeleid.
Contacten leggen met collega’s binnen VGC om tot transversale projecten voor gezinnen te komen.

Monitoren van en feedback geven over beleidsuitvoering aan het beleid.

Opstellen van elementen van antwoord op parlementaire vragen of interpellaties. 
Opstellen en opvolgen van beleidsadvies omtrent jouw projecten en subsidies

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat) of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • kennis van de regelgeving en het werkveld Nederlandstalige kinderopvang en PGO in Brussel is een absoluut pluspunt
 • probleemoplossend werken
 • nauwkeurig te werk gaan
 • diplomatisch communiceren
 • zin hebben om projecten op te starten en uit te voeren, nieuwe dingen te proberen, informatie uit te spitten en van Brussel een toffe stad te maken om in op te groeien

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds contract van bepaalde duur met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Je loonschaal is B111 - deskundige. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Sara Mouton, entiteitsverantwoordelijke bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin - Entiteit Gezin op het nummer 02 563 03 57 of via sara.mouton@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Tiffany De Schrijver op het nummer 02 563 06 55 of via tiffany.deschrijver@vgc.be.
Solliciteer nu