Terug naar zoekresultaten

Administratief medewerker - Sportdienst (19/38)

Lokaal bestuur Aartselaar Aartselaar
16/11/2022 Functie types: Administratie Regio's: Antwerpen, Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De administratief medewerker van de sportdienst staat in voor de vlotte werking van het secretariaat van de sportdienst in nauwe samenwerking met het diensthoofd. Hij/zij zorgt ervoor dat door een correcte en klantvriendelijke werking van de dienst de personeelsleden en de burgers steeds op een vlotte en efficiënte wijze geholpen worden.

Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening. Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Constructief deelnemen aan het werkoverleg
 • Delen van kennis met collega’s
 • Rapporteren aan de leidinggevende i.v.m. de taakuitvoering, de stand van zaken inzake uitvoering van een dossier, project of evenement,…
 • Formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot een betere klantgerichte dienstverlening
 • Signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, … die al dan niet direct met de eigen taakuitvoering te maken hebben

Informeren, helpen en begeleiden van de (interne) klant met het oog op een correcte en klantvriendelijke dienstverlening. Dit omvat ondermeer volgende taken :

 • Onthalen van de (interne) klant op een vriendelijke en gepaste manier
 • Geven van inlichtingen
 • Doorverwijzen van de (interne) klant indien nodig
 • Uitleg geven omtrent de procedure
 • Meedenken naar klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures
 • Afleveren van de vereiste documenten
 • Opvolgen van de informatie die de (interne) klant opvraagt

Specifieke taken sportdienst:

 • Administratieve ondersteuning van de sportfunctionaris-directeur door het uitvoeren van allerlei algemene taken en van door hem specifiek toebedeelde opdrachten
 • Ontvangen, controleren en verwerken van allerlei aanvragen en briefwisseling binnen de daartoe voorziene software
 • Beheren en opvolgen van de personeelsadminstratie (opmaak uurroosters, verloven, ziekte,…)
 • Opmaken bestelbons, stockbeheer en koppelen aan budgetbeheer
 • Informatie verstrekken en ontvangen van bezoekers (burgers, personeel) op een klantvriendelijke, efficiënte manier
 • Kassa zwembad
 • Bijhouden klassementen, lijsten en naslagwerken, adressenbeheer, beheer archief
 • Actief participeren aan werkoverleg
 • Specifieke administratieve taken uitvoeren (inschrijvingslijsten, afleveren attesten allerhande…)
 • Administratieve rapportering op basis van statistieken en grafieken
 • Kennis en opvolging van interne reglementeringen
 • Formuleren van adviezen op basis van kennis en gegevens van de dienst
 • Uitwisselen van relevante informatie voor de wederzijdse functievervulling en verrichten van ondersteunende taken t.a.v. collega’s van de eigen dienst of andere gemeentelijke diensten

Profiel

Kennis bij aanwerving:

 • Elementaire kennis van het gemeentedecreet
 • Algemene kennis van de functie en werking van de gemeentelijke diensten
 • Algemene kennis informaticagebruik, courante softwarepakketten (o.a. Office-toepassingen)
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C zoals vermeld in het besluit rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (bijlage I)
 • Slagen in een bekwaamheidsproef.
 • Bereid zijn prestaties te verrichten buiten de normale diensturen

Kennis te verwerven tijdens de loopbaan:

 • Grondige kennis courante softwarepakketten en toepassingssoftware
 • Zich voortdurend op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst door het bijwonen van studie- en vormingsdagen. Deze assimileren en implementeren binnen de eigen dienst teneinde de procedures, werking en de kennis actueel te houden.
 •  

Aanbod

Wij bieden je een gevarieerd takenpakket en je komt terecht in een aangenaam kader waar je zowel ondersteuning vindt als autonomie verkrijgt binnen je expertisedomein. Een competitief loon op baremiek niveau (C1 - C3) wordt verstrekt door tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, 35 dagen verlof, abonnement openbaar vervoer, fietsvergoeding, 2de pensioenpijler, etc.

 

Contact

Personeelsdienst Gemeente Aartselaar Baron van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Mail: personeel@aartselaar.be Tel.: 03 870 16 07
Solliciteer nu