Terug naar zoekresultaten

Specialist gemeentebelastingen

Lokale overheid Ninove Ninove
17/11/2022 Functie types: Financiën Regio's: Oost-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

1. DOEL VAN DE DIENST

De dienst financiën staat in voor het beheer van de volledige ontvangsten- en uitgavencyclus van het lokaal bestuur Ninove en het voeren van de boekhouding overeenkomstig de beleids- en beheerscyclus. Deze dienst ondersteunt de diverse diensten van de stad en het OCMW hierbij.
De dienst financiën ondersteunt en adviseert het beleid inzake de financiën van de stad, het OCMW en het AGB. De dienst ondersteunt de ééngemeentezone politie Ninove en organiseert het financieel toezicht op de besturen van de eredienst.

De dienst financiën zorgt ervoor dat de eigen dienstverlening op de meest efficiënte wijze gestructureerd en georganiseerd is zodat een optimale dienstverlening aan de burger gewaarborgd wordt. Zij vervult een beleidsvoorbereidende, coördinerende en beherende rol met betrekking tot de werking en de materies van de dienst.

2. DOEL VAN DE FUNCTIE

Je maakt als specialist gemeentebelastingen deel uit van de dienst financiën, team gemeentebelastingen.

Het team gemeentebelastingen is verantwoordelijk voor de belastingen die de stad int, waaronder in het bijzonder de lokale belastingen. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor de stad en is tevens een complexe en specifieke materie.

3. RESULTAATSGEBIEDEN

- Je informeert en adviseert collega’s en externen (vb. belastingplichtigen, …) over de procedures, regelgevingen, dossiers… m.b.t. gemeentefiscaliteit.

- Je zoekt oplossingen voor problemen m.b.t. gemeentefiscaliteit en detecteert opportuniteiten om de bestaande dienstverlening te verbeteren.

- Je bewaakt de correcte toepassing van o.a. belasting- en retributiereglementen, procedures m.b.t. gemeentefiscaliteit en je ziet er op toe dat de regelgeving en afsprakenkader m.b.t. gemeentefiscaliteit wordt toegepast en gerespecteerd.

- Je volgt administratief de dossiers m.b.t. gemeentefiscaliteit (timing, versturen van documenten, bekendmakingen belasting- en retributiereglementen, publiceren op de website en overmaken aan het toezicht, …) op en berekent gegevens rond belastingen in de dossiers.

- Je zorgt er voor dat de belastingkohieren per aanslagjaar tijdig worden opgemaakt.

- Je staat in voor de ontvangstmelding inzake de bezwaarprocedure en doet een eerste analyse van de gegrondheid van het bezwaar.

- Je organiseert en woont hoorzittingen bij n.a.v. bezwaarschriften.

- Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van het belasting- en retributiereglement.

- Je volgt juridische geschillen op.

 

Profiel

- Houder zijn van ofwel een bachelor diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;

- Indien niet in het bezit van een bachelor diploma, slagen voor een capaciteitstest;

- Slagen voor de selectieprocedure.

Laatstejaarsstudenten dienen een studiebewijs en verklaring voor te leggen dat ze binnen een termijn van maximum drie maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Deze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op het moment van de aanstelling.

Aanbod

- Een inhoudelijke boeiende job.

- Een voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur.

- Voor een voltijdse tewerkstelling een salaris volgens de salarisschaal B1-B3 – een bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: € 33.254,06 (geïndexeerd)

Naargelang het aantal jaren relevante ervaring bedraagt de wedde bij aanwerving:  

 • Bruto maandloon € 2 851,26 – B1, trap 2, 38/38 (bij 2 jaar werkervaring)
 • Bruto maandloon € 3 516,02 – B2, trap 10, 38/38 (bij 10 jaar anciënniteit)
 • Bruto maandloon € 4 268,89 – B3, trap 18, 38/38 (bij 18 jaar anciënniteit)

- Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 7 EUR, waarbij je zelf 1,10 EUR bijdraagt.
 • Fietsvergoeding aan 0,24 EUR per km.
 • Fietsleasing.
 • 2de pensioenpijler.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer.
 • Interessante verlofregeling: 35 werkdagen op jaarbasis voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Glijdende werktijdregeling
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • De nodige opleidingsmogelijkheden

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening functie.

Contact

selecties@ninove.be Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 8 januari 2023 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu