Terug naar zoekresultaten

Administratief medewerker financiële dienst

Gemeente Tervuren Tervuren
15/11/2022 Functie types: Administratie, Financiën Regio's: Brussel, Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

De administratief medewerker staat in voor:

 • de opstart, het beheer en de opvolging van de openstaande vorderingen van de gemeente, het OCMW en het AGB Bexit ten aanzien van derden.
 • de communicatie naar de leveranciers van gemeente, het OCMW en AGB Bexit in het kader van de e-invoicing.
 • het updaten van het klanten- en leveranciersbestand
 • de taken van back-up voor de andere administratief medewerkers van de financiële dienst
 • de ondersteuning van de boekhouders en het diensthoofd financieel beleid en boekhouding

Profiel

Als administratief medewerker functioneer je in een team van boekhouders en administratief medewerkers, waarmee je nauw zal moeten samenwerken. Je zal correcte mondelinge en schriftelijke informatie moeten aanleveren aan leveranciers, debiteuren, gerechtsdeurwaarders en advocaten. Je zal instaan voor de opmaak van herinneringen, ingebrekestellingen en afbetalingsplannen en zal hiervoor vertrouwd moeten zijn met de boekhoud- en debiteurensoftware van de organisatie en met Microsoft Word, Excel en Outlook.

Je beschikt over volgende persoonlijke competenties:

 • vlotte taalbeheersing van het Nederlands, goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • sociaalvaardig en klantgericht
 • digitaal vaardig: je hebt kennis van Word, Excel en Outlook en je maakt je snel nieuwe software en systemen eigen
 • teamspeler
 • nauwgezet, ordelijk
 • zin voor initiatief

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs.

Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Aanbod

 • een tewerkstelling in een aangename werkomgeving met nieuwe uitdagingen
 • een minimum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau C1 bedraagt: € 2.170,48.
 • Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 20 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
 • een aanvullend pensioen via de tweede pensioenpijler van het lokaal bestuur Tervuren,
 • een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,
 • een evenwichtige balans tussen gezin en werk,
 • een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector
 • per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro ten eigen laste zijn.
 • de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig door de werkgever betaald. 
 • bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,25 euro per km toegekend.
 • aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…
 • voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Contact

Alle nuttige inlichtingen kunnen worden verkregen bij de personeelsdienst, Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren, tel.: 02 766 53 29 – e-mail: hrm@tervuren.be
Solliciteer nu