Terug naar zoekresultaten

Administratief medewerker HR

Gemeente Tervuren Tervuren
21/09/2022 Functie types: HR Regio's: Brussel, Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Uitvoeren van administratief werk rond personeelszaken, zoals rekrutering en selectie, lonen en wedden en verlofberekening van het personeel.

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: samenwerken – betrokken zijn en kwalitatief handelen – expertise en ervaring delen – klantgerichtheid - effectief communiceren – analyseren – objectieven stellen – besluitvaardigheid. 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs.

Een uittreksel uit het strafregister (dat maximaal drie maanden oud is en actueel is) kan worden voorgelegd tijdens de mondelinge selectieproef. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid, die bij haar beoordeling van de kandidaturen beschikt over appreciatiebevoegdheid.

Aanbod

Een tewerkstelling in een moderne en dynamische werkomgeving in een groen kader.

De minimum bruto maandwedde (voltijdse functie) op niveau C1 bedraagt: € 2.127,91.
Beroepservaring opgedaan bij een andere overheid wordt volledig meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.  Relevante beroepservaring opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt maximum voor 20 jaar meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.

een boeiende, gevarieerde job met verantwoordelijkheid,

een evenwichtige balans tussen gezin en werk,

een aantrekkelijke vakantieregeling publieke sector

per gepresteerde arbeidsdag ontvangt elk personeelslid een maaltijdcheque ten bedrage van 8 euro waarvan 1,1 euro te zijnen laste is.

de abonnementskosten van het openbaar vervoer van en naar het werk worden volledig terugbetaald. 

bij gebruik van de fiets van en naar het werk wordt een fietspremie van 0,25 euro per km toegekend.

aansluiting tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen (GSD-V) met tal van voordelen, zoals premies bij belangrijke gebeurtenissen in je leven, goedkope vakantiemogelijkheden, tussenkomsten in medische kosten, stevige kortingen bij diverse - winkelketens, pretparken en bioscopen,…

voordeeltarief bij cultureel centrum De Warandepoort

Contact

Alle nuttige inlichtingen kunnen worden verkregen bij de personeelsdienst, Markt 7A bus 3, 3080 Tervuren, tel.: 02 766 53 29 – e-mail: hrm@tervuren.be
Solliciteer nu