Terug naar zoekresultaten

Recyclageparkwachter

Stad Kortrijk Kortrijk
20/09/2022 Functie types: Logistiek, Milieu Regio's: West-Vlaanderen
Solliciteer nu

Functieomschrijving

  • Je voert samen met je collega’s van je team een aantal taken uit die kaderen binnen de specifieke opdracht van jouw team. Concreet sta je in voor een kwaliteitsvolle uitbating van de recyclageparken. Hierbij ga je op een zeer klantgerichte manier tewerk waarbij je pro-actief situaties correct inschat en klanten de juiste weg wijst. Hierbij onderscheid je de verschillende fracties en verwijs je door naar de juiste afvalgroep (kleurfracties) zodat alle goederen in de juiste containers terecht komen. De ingezamelde materialen en volle verpakkingen (tonnen, bakken, zakken, …) verplaats je in functie van de ophaling van deze goederen.
  • Je communiceert op een correcte manier over de sorteerregels en de regels van de werking van de recyclageparken. Je legt de werking van de weegsystemen uit en kent de andere parken die behoren tot de IGRP (intergemeentelijke recyclageparken)
  • Je sorteert zelf de goederen wanneer klanten deze materialen foutief sorteren. Je zorgt voor een veilige en nette omgeving op de recyclageparken zodat er geen hinder is voor het verkeer of de klanten.
  • Je schat in welke hulpmiddelen, materialen en machines je nodig hebt voor welke taak. Je werkt vlot met de pda en mail om je opdracht uit te voeren.
  • Je onderhoudt de hulpmiddelen, materialen en machines die je nodig hebt voor de uitvoering van je job.
  • Je voert jouw opdrachten en taken uit volgens de planning opgesteld door jouw leidinggevende
  • Tijdens de uitvoering van je taak (onderhoud of herstelling) volg je de veiligheidsprocedures. Je ziet welke onderdelen, materialen, machines of andere hulpmiddelen vervangen moeten worden en signaleert dit aan je leidinggevende.
  • Je signaleert onregelmatigheden of onveilige situaties die je tijdens de uitvoering van je job opmerkt aan je leidinggevende
  • Je vraagt tijdig advies  binnen je team of aan je leidinggevende hoe een taak of opdracht  moet gebeuren  

Specifiek voor deze functie : Je werkt op de locatie en binnen de openingsuren van de recyclageparken op het grondgebied Kortrijk. Werken op zaterdag is een vast onderdeel van het uurrooster.

Profiel

Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B

Aanbod

- een contract van bepaalde duur (en aanleg van een werfreserve)
- maaltijdcheques van 7 euro
- een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen
- gratis aansluiting bij GSD-V
- gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
- fietsvergoeding
- eindejaarspremie
- groepsverzekering (tweede pensioenpijler)
- een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen), zonder collectieve sluitingsperiodes
- naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
- een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

Contact

Stad Kortrijk Directie Personeel - Team HR Budastraat 27 8500 Kortrijk bel 17 77 vacatures@kortrijk.be
Solliciteer nu