Terug naar zoekresultaten

Diensthoofd personeel

Lokale overheid Ninove Ninove
14/09/2022 Functie types: HR Regio's: Brussel, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Het diensthoofd personeel staat in voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van een

strategisch en integraal personeelsbeleid en personeelsbeheer.

Hij/zij ontwikkelt en onderhoudt, samen met de algemeen directeur en het managementteam, een

efficiënt toekomstgericht en kwalitatief personeelsbeleid dat gericht is op het zorgen voor voldoende, gemotiveerde, bekwame en tevreden personeelsleden die allen bijdragen aan het realiseren van de missie, visie en strategische doelstellingen van de organisatie.

Hij/zij leidt en coördineert de werking van de dienst personeel en zorgt voor de optimalisatie en verdere integratie van de diensten personeel de stad en het OCMW.

Hij/zij zorgt voor een geïntegreerd, efficiënt en correct personeelsbeheer en personeelsadministratie en een proactieve, ondersteunende en toegankelijke interne dienstverlening ten behoeve van de personeelsleden.

Het diensthoofd personeel is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van de HR-projecten en neemt een belangrijke voortrekkersrol in kader van digitalisering van de dienst.

Profiel

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
 • Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 4°, moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan voor de effectieve tewerkstelling bij de stad.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:

 • In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli die gelijkgesteld werd met universitair onderwijs; én 2 jaar beroepservaring in een leidinggevende functie

OF

 • Indien geen masterdiploma: 3 jaar beroepservaring in een leidinggevende functie, mits slagen voor een capaciteitstest op het niveau van de functie

De voorwaarden van interne/externe mobiliteit en bevordering kan je raadplegen in de informatiebrochure.

Aanbod

 • Een inhoudelijke boeiende job
 • Contractuele aanstelling van onbepaalde duur
 • Een salaris volgens de salarisschaal A1a-A3a, bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: € 42 000,07 (geïndexeerd)
 • Naargelang het aantal jaren relevante ervaring bedraagt de wedde bij aanwerving:  

          Bruto maandloon € 3 740,28 – A1a, trap 2, 38/38 (bij 2j werkervaring)

          Bruto maandloon € 4 533,19 – A2a, trap 10, 38/38 (bij 10j anciënniteit)

          Bruto maandloon € 5 758,59 – A3a, trap 18, 38/38 (bij 18j anciënniteit)

 • Maaltijdcheques aan 7 EUR, waarbij je zelf 1,10 EUR bijdraagt;
 • Fietsvergoeding aan 0,24 EUR per km.;
 • 2de pensioenpijler;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Interessante verlofregeling: 35 werkdagen op jaarbasis voor een voltijdse tewerkstelling;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid tot telewerken.

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening functie.

Contact

selecties@ninove.be Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 12 oktober 2022.
Solliciteer nu