Terug naar zoekresultaten

Beleidsmedewerker cel Stedelijk Beleid

VGC Brussel
16/09/2022 Functie types: Administratie, Andere Regio's: Brussel
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als adjunct van de directeur – beleidsmedewerker cel Stedelijk Beleid sta je onder meer in voor:

1. Coördinatie en organisatie van de Europawerking van de VGC:

 • Je staat in voor het samenwerken, netwerken en kennisdelen met organisaties en instellingen die over expertise beschikken op het gebied van Europese fondsen en programma’s.
 • Je screent informatie over Europese subsidiemogelijkheden en ontsluit die naar VGC-diensten en Nederlandstalige organisaties in Brussel via website, sociale media, nieuwsbrieven, studiedagen en infomomenten.
 • Je ondersteunt VGC-diensten en Nederlandstalige initiatieven in Brussel bij projectontwikkeling en -beheer in het kader van Europese projecten en programma’s.
 • Je staat in voor (mede-)beheer van, ondersteuning bij en opvolging van EU-projecten van de VGC en ondersteunt VGC-diensten bij het proces van inhoudelijke en administratieve opvolging hiervan.
 • Vertrekkende vanuit het meerjarenplan van de VGC ga je proactief op zoek naar Europese middelen om de ambities van de VGC, zoals opgenomen in de meerjarenplanning, te financieren.
 • Je volgt actief de Brusselse en de Vlaamse Europese structuurfondsen op in functie van de mogelijkheden voor Nederlandstalige initiatieven in Brussel.
 • Je zet (transnationale) EU-partnerschappen op in functie van uitwisseling, projectontwikkeling en lerende netwerken.
 • Je vertegenwoordigt de VGC in structuren en organisaties die werken rond Europese programma’s en fondsen.
 • Je zoekt naar (nieuwe) mogelijkheden om de EU-dienstverlening zowel intern als extern permanent te verbeteren.

2. Beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Romawerking:

 • Je staat in voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Brusselse Romawerking i.s.m. Foyer, met inbegrip van de rapportages over de werking.
 • Je organiseert overleg en samenwerking met de Romawerking voor de realisatie en opvolging van de inhoudelijke doelstellingen, bevragingen, enz.
 • Je volgt het Europese, federale, Vlaamse en Brusselse beleid m.b.t. Roma op.
 • Je organiseert samenwerking in de VGC en met Nederlandstalige voorzieningen met het oog op het delen en ontsluiten van de expertise m.b.t. de Roma-gemeenschappen in Brussel.

3. Ondersteuning van de algemene werking van de cel Stedelijk Beleid:

 • Je werkt mee aan tal van initiatieven in het kader van het stedelijk beleid van de VGC en volgt diverse transversale beleidsacties op.
 • Je ondersteunt de algemene werking van de cel Stedelijk Beleid.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • zelfstandig kunnen werken en sturend kunnen optreden
 • communicatief, flexibel en creatief ingesteld zijn
 • praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren
 • inzicht hebben in de stedelijke context van Brussel
 • een netwerk kunnen uitbouwen en transversaal kunnen denken en handelen

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een contract voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2022.

Je loonschaal is A111 - adjunct van de directeur. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Contact

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Pieter Van Camp, deskundige-coördinator bij Diensten leidend ambtenaar - Stedelijk Beleid op het nummer 02 563 03 14 of via pieter.vancamp@vgc.be. Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be.
Solliciteer nu