Terug naar zoekresultaten

Deskundige burgerzaken

Gemeente Zaventem Zaventem
14/09/2022 Functie types: Administratie Regio's: Vlaams-Brabant
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Gelet op de steeds complexere en diverser wordende samenleving, is de afdeling burgerzaken op zoek naar een deskundige burgerzaken.

Jouw belangrijkste uitdagingen?

 • Vanuit jouw ervaring en deskundigheid sta je in voor het uitwerken van de nodige processen en procedures voor de administratieve verwerking en registratie van de burgerlijke stand.
 • Je behandelt en/of begeleidt complexere dossiers die verschillende dienstoverschrijdende elementen kunnen bevatten (burgerlijke stand, inclusief IPR- wetgeving, bevolking- en vreemdelingenwetgeving). 
 • Je houdt je op de hoogte van ontwikkelingen rondom relevante wetgeving en regelgeving (in hoofdzaak: aangelegenheden burgerlijke stand, internationaal privaatrecht, privacywetgeving, begraafplaatsenbeheer, …) en brieft jouw collega’s hierover.
 • Je houdt te allen tijde mee de vinger aan de pols door tijdens een belangrijk deel van jouw werktijd ook zelf de loketfunctie uit te voeren. Sporadisch kan gevraagd worden een huwelijksceremonie bij te wonen (op vrijdag of zaterdag).
 • Je bereidt dossiers en agendapunten voor de bestuursorganen voor.
 • Je draagt mee zorg voor een kwalitatieve informatieverstrekking naar de burger en andere belanghebbenden via diverse informatiekanalen (vb. website, gemeenteberichten, …).
 • Je staat mee in voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de diensthoofden, de andere entiteiten en het bestuur.
 • Je bent in staat nieuwe wet -en regelgeving te vertalen naar praktijkgerichte toepassingen en richtlijnen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je werkt onder leiding van het diensthoofd/afdelingshoofd en staat in onderling overleg mee garant voor een kwalitatieve en correcte dienstverlening naar de burger toe.
 • Je bent back-up van het diensthoofd/afdelingshoofd in geval van hun afwezigheid en in staat om hen tijdens beperkte periodes te vervangen en de dienst aan te sturen.

Profiel

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • Beschikken over ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • Slagen voor de selectieprocedure (zie verder).

Wat verwachten we verder van jou?

 • Je wil je inwerken in de gemeentelijke organisatie en de wetgeving die van toepassing is op lokale besturen.
 • Je hebt interesse in aangelegenheden burgerlijke stand, privacywetgeving, begraafplaatsenbeheer, … en belangstelling voor bevolking- en vreemdelingenwetgeving.
 • Je kan procedures opstellen, veranderen en verbeteren.
 • Je kan projectmatig denken en werken.
 • Je bent in staat mee te denken over de verschillende communicatiestrategieën en middelen.
 • Je bekijkt verschillende mogelijkheden om een bepaald doel te bereiken.
 • Je stemt je eigen inbreng af op de noden van de groep en organisatie.
 • Je gaat te allen tijde op een vertrouwelijke manier om met de informatie waarover je beschikt.
 • Je onderzoekt gericht de wensen en behoeften van burgers.
 • Je analyseert complexe problemen en herformuleert deze naar bruikbare, praktische vragen. 
 • Je streeft continu naar initiatieven om de werking te verbeteren.
 • Je stelt bestaande zaken ter discussie en stelt alternatieven voor.
 • Je zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen.
 • Je gebruikt een taal en stijl die aangepast is aan het doelpubliek.
 • Je deelt eigen kennis en ervaring met anderen en staat altijd open voor het beantwoorden van vragen of problemen.
 • Je bent vertrouwd met de gangbare software-e toepassingen.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Opname in een wervingsreserve, geldig voor twee jaar
 • Weddeschaal B1-B3: min. € 2826,68 en max. € 4762,87 (bruto per maand in functie van jouw anciënniteit); relevante ervaring (ook uit de privé) wordt meegenomen
 • Een werkgever die veel aandacht heeft voor een gezonde balans werk-privé: glijtijdenregeling, mogelijkheid tot opname kredieturen, extra feestdagen, minstens 32 dagen verlof op jaarbasis
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 • Lokale handelaarsbonnen en ecocheques twv 200 euro/jaar (pro rata aan je werkregime)
 • 2de pensioenpijler

Contact

Meer informatie op www.zaventem.be/jobs of bij Annick De Zutter, deskundige werving en selectie, via vacature@zaventem.be of 02 716 32 44. Inschrijven kan tot uiterlijk 11 oktober 2022 (datum poststempel of e-sollicatie telt). De selectieprocedure bestaat uit een vergelijkend examen met: • Een schriftelijke thuisopdracht op dinsdag 25 oktober 2022 • Een mondelinge proef op dinsdag 8 november 2022
Solliciteer nu