Terug naar zoekresultaten

diensthoofd marketing & communicatie

Stad Sint-Niklaas Sint-Niklaas
15/07/2022 Regio's: Oost-Vlaanderen Functie types: Administratie, Communicatie, Leidinggevend
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als diensthoofd marketing & communicatie ben je samen met je team en een netwerk communicatieantennes verantwoordelijk voor de communicatiekanalen van de stad. Van print over (straat)beeld tot digitaal: je zet elke dag een mix aan kanalen efficiënt in om de boodschappen over projecten en dienstverlening van de stad tot bij de mensen te brengen.

Ben jij een onvermoeibare, stressbestendige duizendpoot met vlotte pen? Kan jij snel en nauwkeurig opdrachten uitvoeren? Hou je van een uitdaging en werk je vlot tegen deadline? Geeft het leiden van een team in volle ontwikkeling je positieve energie? Wil je meebouwen aan het communicatieverhaal van onze verrassende centrumstad? Dan zoeken wij jou! 

Profiel

Op donderdag 25 augustus 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

- je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
- je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
- je bent van onberispelijk gedrag
- je geniet de burgerlijke en politieke rechten
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
- je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master.

Deze capaciteitstest zal je op vrijdag 26 augustus 2022 per mail ontvangen en moet ten laatste op woensdag 31 augustus 2022 vóór 12.00 uur afgewerkt worden.

- je slaagt voor de selectieproeven.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;

b) praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

c) voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma: capaciteitstest niveau master

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Aanbod

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;

2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer               

aangepaste vorming en een functionele loopbaan

boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

interessante verlofregeling

relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen

minimum maandloon:

met 0 jaar anciënniteit: 3.431,36 EUR bruto
met 12 jaar anciënniteit: 4.483,54 EUR bruto
loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Contact

Inschrijven kan tot ten laatste ${vacature.einddatum}(datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu