Terug naar zoekresultaten

afdelingshoofd marketing & communicatie

Stad Sint-Niklaas Sint-Niklaas
25/07/2022 Regio's: Oost-Vlaanderen Functie types: Communicatie
Solliciteer nu

Functieomschrijving

Als afdelingshoofd marketing & communicatie zet je Sint-Niklaas als verrassende centrumstad op de kaart.  Je stuurt de diensten marketing & communicatie en toerisme aan. Je vertaalt samen met een strategisch team onze communicatievisie/marketing strategie naar de praktijk. Het verhaal van de stad maken is jouw opdracht! Aan de fierheid van de Sint-Niklazenaar werken jouw missie! 

Voel jij je als een vis in het water op zowel de werkvloer als op strategisch niveau? Ben jij creatief, vernieuwend, ondernemend en draag je Sint-Niklaas een warm hart toe? Kan jij mensen verbinden en motiveren om mee te bouwen aan het verhaal van onze verrassende centrumstad in volle ontwikkeling? Zie jij steeds opportuniteiten en speel je er snel op in? Dan ben jij het afdelingshoofd communicatie & marketing dat we zoeken!  

Profiel

Op donderdag 25 augustus 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)

je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)

je bent van onberispelijk gedrag

je geniet de burgerlijke en politieke rechten

je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master.
Deze capaciteitstest zal je op vrijdag 26 augustus 2022 per mail ontvangen en moet ten laatste op woensdag 31 augustus 2022 vóór 12.00 uur afgewerkt worden.

je slaagt voor de selectieproeven.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;

praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma: capaciteitstest niveau master

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     

aangepaste vorming en een functionele loopbaan

boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

interessante verlofregeling

de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit

de privésector of als zelfstandige onbeperkt kan meetellen voor de geldelijke en schaalanciënniteit

minimum maandloon:

met 0 jaar anciënniteit: 3.431,36 EUR bruto

met 12 jaar anciënniteit: 4.483,54 EUR bruto

loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Contact

Inschrijven kan tot ten laatste ${vacature.einddatum}(datum poststempel of e-sollicitatie telt).
Solliciteer nu